Абсорбиране на въглероден диоксид от атмосферата чрез агролесовъдство


Немската компания STIHL информира пресата, че разширява партньорството си по проект с организацията Fairventures Worldwide (от англ. Световни справедливи начинания). Благодарение на участието на STIHL, чрез този проект за мащабна агролесовъдна дейност, извършвана на територията на Уганда и на индонезийския остров Борнео, през следващите няколко години се предвижда създаване на нови горски насаждения, които да абсорбират в дървесна биомаса около 120 000 т въглероден диоксид (CO2). Това е естествен, природосъобразен начин за компенсиране на глобалното затопляне. „Ние работим интензивно за постигане на нашата цел – да не оставяме повече въглероден отпечатък по света. С подкрепата ни на този проект за повторно залесяване на обезлистени земи, ние противодействаме на все още неизбежните въглеродни емисии, с ефективен принос за ограничаване на климатичните промени“, казва д-р Михаел Прохаска, член на Управителния съвет на STIHL, отговарящ за направлението „Персонал и право“.

В местни разсадници се отглежда разсад от бързо растящи дървесни видове като Musizi. (сн. Fairventures Worldwide)


От 2017 г. насам STIHL подкрепя световната организация с нестопанска цел Fairventures Worldwide с финансови средства, оборудване и ноу-хау.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото