Автоматизирани миксери Collomix за строителни разтвори


В НС 5-6/2011 представихме ръчните електрически миксери на един от специализираните и водещи в този сектор производители – немската компания Collomix, а в този брой на списанието описахме избирането на най-подходящата за даден вид разтвори бъркалка. Сега правим поредната стъпка, като представяме машините, заемащи следващото значително по-високо стъпало в производствената програма на Collomix – автоматизираните миксери, които са предназначени за строителна дейност, изискваща разбъркването на по-големи количества строителни разтвори. Разбъркването на разтворите е напълно автоматизирано, т.е. от работещия се изисква само да транспортира със специална количка подготвената за разбъркване и готовата смес до и от миксера, или да изсипе съдържанието на 1–3 чувала в казана (в зависимост от модела) и да включи машината. Производителността на тези машини е значително по-голяма, отколкото разбъркването с ръчен миксер, качеството на подготвените разтвори – също, икономисва се време, а физическото натоварване на работещите се намалява до минимум.
Автоматизираните миксери са подходящи за разбъркване на практически всички използвани в строителството разтвори – от бетон със земно-влажна косистенция и максимална едрина на чакъла 16 mm до всевъзможни циментови замазки, мазилки, шпакловки и лепила. Това са полустационарни машини, защото всяка от тях има колела, с чиято помощ лесно може да се премества на най-удобното за работа място. За по-голямата им мобилност спомага и малкото тегло на машините. Размерите на всяка от тях са съобразени с широчината на отворите за врати, така че лесно да могат да преминават от помещение в помещение. Идеята на конструкторите е била да създадат достатъчно мощни и производителни машини, които да могат да се обслужват от сам човек, включително и когато се товарят на превозно средство.
Част от моделите използват съдове на Collomix за разбъркване на материалите и транспортиране на готовите разтвори до мястото на използването им. Те са изработени от здрава и същевременно еластична пластмаса, устойчива на натиск и удар, имат подсилени ръкохватки, които се подхващат от количката, а в основата им са оформени жлебове, които не позволяват завъртане по време на разбъркване.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото