Акумулаторните инструменти в експозицията на „Андреас Штил“


Развитието на информационните технологии, и по-точно бурното навлизане на Интернет, поставиха на сериозно изпитание и все повече застрашават класическите информационни канали. Това налага също така преосмисляне на начина на организиране, а и участие в прояви, каквито са панаирите и изложенията. Макар че мненията за тяхното скорошно преселение в музея на историята, са силно прибързани и преувеличени, несъмнено информираният посетител вече едва ли би бил пътя до Пловдив, примерно, в търсене на нова, неизвестна за него машина, технология или друга новост, нито би проучвал задълбочено информацията върху табелките на експонатите. Всичко, което може да се види на едно или друго изложение, вече е повече или по-малко подробно разнищено в световната мрежа, често и преди даден продукт да се появи на пазара. Производители и търговци харчат немалко средства за панаирни участия, а посетителите инвестират време и правят разходи, защото ги привлича това, което различните медии не могат да им дадат – установяването на личен контакт с интересуващите ги фирми и пораждането на делови взаимоотношения с техните представители, възможността да се види, докосне, често и изпробва реалната машина или друг интересуващ ги продукт. И далеч не на последно място да се придобие по-точна представа за продуктовата гама и възможности на даден производител, включително да се изгради представа, основана на лично направена съпоставка между продуктите и цялостното представяне на конкуриращи се фирми.

Подобни размисли ни спохождаха, оглеждайки като цяло и експонат подир експонат експозицията на „Андреас Штил“ на тазгодишния Технически панаир в Пловдив. Макар че повечето машини познавахме изтънко, и за тях в списанието са поместени подробни статии, съвсем друго е впечатлението, когато на едно място се видят събрани всички актуални за момента модели с марките STIHL и VIKING. Нещо повече – тук е едно от малкото места, където посетителите може да проследят демонстрации с всеки от верижните триони на STIHL.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото