Бош Групата отбелязва увеличение на оборота и финансовия резултат за 2013 г.

Съобщение до медиите
Предварителни резултати на Група Бош за 2013 г.

Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Бош: „Всеобхватната технологична компетентност и присъствието ни в различни браншове са съществени предимства в днешния свързан в глобалната мрежа свят“;
• Оборотът на групата се е повишил с 2,7% до 46,4 млрд. евро;
• Печалбата преди лихви и данъци без извънредните разходи във фотоволтаиката възлиза на 6% от оборота;

Щутгарт – Според предварителните резултати за 2013 г. Бош Групата е повишила оборота си с 2,7%, достигайки 46,4 млрд. евро въпреки тежката конюнктура (*Преизчислен резултат за 2012 г.: 45,2 млрд. евро). Значително отражение върху оборота на технологичния концерн имаше и силното евро, довело до негативен ефект от курсови разлики в размер на 1,5 млрд. евро. Друг негативен фактор, повлиял на иначе подобрените финансови резултати, са продължилите и през 2013 г. усложнения в сектора „Соларна енергия”. През пролетта на изминалата година Бош Групата реши да преустанови дейността си в областта на кристалинната фотоволтаика.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото