Бош отбелязва силен растеж в България

Bosch_Press1
На 19 май т.г. „Роберт Бош“ ЕООД проведе втората си по ред обща пресконференция, на която бе представена цялостно дейността на групата Bosch, постигнатите резултати през 2014 г. в световен мащаб и България, както и предвижданията за развитие през тази година. Началото на това мащабно представяне на многостранната дейност на Bosch бе поставено миналата година, когато през септември 2014 г. „Роберт Бош“ ЕООД проведе пресконференция под надслова „Роберт Бош“ ЕООД – 20 години устойчиво развитие в България“. Споменаваме този факт, защото написаното в списанието само преди осем месеца по повод на тази пресконференцията позволява да се направи паралел в развитието и постиженията на немския гигант. В най-синтезиран вид основният извод за присъствието на Bosch на българския пазар се съдържа в мотото на пресконференцията, което поставихме като най-подходящо за заглавие и на статията.
Домакин на пресконференцията бе ръководният екип на „Роберт Бош“ ЕООД начело с Генералния директор г-н Михай Болдижар и г-жа Лена Петкова, Изпълнителен директор на фирмата. Наред с г-н Болдижар лектори бяха и ръководителите на отделните направления: „Автомобилно оборудване“ бе представено от г-жа Любима Милкоева, маркетинг мениджър, „Електроинструменти“ – от г-жа Регина Симон, „Термотехника“ – от г-н Йордан Дочев, „Системи за сигурност“ – от г-н Михаил Бончев – и тримата търговски директори на съответното направление. „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД бе представено от управителя г-н Ивайло Рашев.
Bosch_Press2
В началото на своето слово г-н Болдижар представи темата на пресконференцията така: „Ако компанията вижда тенденциите в бъдещето чрез телеобектив, това означава, че е изгубила правилната посока. Ние, в Bosch, активно грабваме бъдещето и го правим част от настоящето. Ние не очакваме нещата да се случват, ние ги предизвикваме“.
Той представи накратко структурата на групата Bosch и постигнатите в отделните направления финансови резултати през миналата 2014 г. Производствената и изследователска дейност на Bosch формира четири основни направления: „Автомобилни технологии“, „Потребителски стоки“ „Енергийна и сградна техника“ и „Индустриална техника“ (Бележка на редакцията: В България последното направление не е директно представено). Докато „Автомобилни технологии“ формират 68% от оборота на групата, на останалите три направления се падат останалите 32%.
През 2014 г. групата Bosch е постигнала оборот от 49 млрд. евро, спрямо 46 млрд. евро през 2013 г. Това прави ръст от 6,3%, а след преизчисляване на ефекта от курсовите разлики, стойността му става 7,4%. Най-голям е ръстът на продажбите в Азиатско-Тихоокеанския район (17%), а най-малък в Европа (2,1%), като в самата Германия е отбелязан ръст от 2,3%.
Броят на служителите в групата Bosch през отминалата година е нараснал на 290 000.
Като водещ доставчик на високотехнологични продукти и услуги през изминалата година за развитие Bosch е инвестирала 2,6 млрд. евро (5,3% от оборота) и още 5 млрд. (10,1%) в научно-развойна дейност.
Групата Bosch набляга основно на 5 аспекта от непрестанно променящия се бизнес свят: новопоявяващи се пазари, електрификация, автоматизация, енергийна ефективност и не на последно място на „свързаност“. Във връзка със „свързаността“ Bosch разширява бързо своите софтуерни компетенции и на тази основа разработва все повече услуги на базата на „Интернет на нещата“ (Internet of Things (IoT))

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото