Вграден шкаф с таблени врати – част I


Вградените в стена шкафове са практично решение, защото не заемат място в помещението. Вграждането им позволява също така и значително опростяване на конструкцията, намаляване на разходите за материали, както и оползотворяването на изостанали от по-преди материали. Вграждането е възможно, когато дебелината на стената и тухлите, от които е иззидана, позволяват оформяне на ниша, без това да се отрази на нейната здравина и носеща способност. Идеалният вариант е нишата да се направи още по време на строителството.
Всеки строил със собствените си ръце къща или вила, каквато бе масовата практика отпреди връщането на държавата ни в лоното на пазарното стопанство знае, че това бе влачещ се с години мъчителен процес според скътаните средства, събраните в пазарната оскъдица строителни материали, възможността за мобилизиране на роднини и приятели и най-вече според откраднатото от краткия ни живот време за майсторене със собствени сили. Изливането на стоманобетонна плоча бе тест кои са истинските ти приятели мъже – тези, на които може да се разчита. Не случайно тогава движението „Направи си сам“ бе в апогея си, а вестник „Направи сам“ се радваше на тираж от 205 000 и се продаваше като „топъл хляб“, често и под щанда. Идеята за нашия шкаф бе зачената преди трийсетина години, когато издигнатият на пиедестал „баш майстор“ безцеремонно респектираше някакви си „интелигенти“ и се радваше на премрежения поглед на засукани девойки според популярния на времето си едноименен филм.
И по-конкретно – при зидане на приземния етаж на еднофамилна къща в стена с дебелина една тухла (24 cm) предвидливо бе оставена ниша, която да приюти „когато му дойде времето“ вграден шкаф. Понеже помещението бе преустроено за работилница, изначалното предназначение на шкафа бе да съхранява инструменти и всякакви от този вид джунджурии. Това обаче не охлади ентусиазма ни да го направим по-мераклйиски, защото ако един ден според естествената логика на човешките потребности работилницата бъде превърната примерно в механа, шкафът да се впише добре и в тази по-представителна и далеч по-близка до общочовешките интереси обстановка.
Външният вид на всяка корпусна мебел, изработена най-често от мебелни плочи, почти изцяло зависи от нейната една или повече врати. За вградения в ниша шкаф това важи на 100%, защото от него се виждат именно вратите.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото