Вграден шкаф с таблени врати – част IV

Окачване на вратите
Продължение от НС 7-8/2012.

Изборът на подходящи панти и тяхното правилно монтиране са от решаващо значение за доброто окачване на вратите и тяхното нормално функциониране десетилетия напред. В случая са използвани пантите Intermat Soft 9943 TH FIX, за които и друг път сме писали в „Направи сам“. Те са достатъчно добри, за да не се пробуди желанието ни да експериментираме с други модели, а и с тези панти се бяхме презапасили преди време. Те се монтират по-лесно от обикновените изхвърлящи панти и задържат по-здраво, защото имат специален механизъм за закрепване на главата, без да са необходими винтове. Освен на главата, за по-сигурното закрепване на пантата към вратата се разчита и на две диаметрално разположени цилиндрични издатини (рогчета), които влизат плътно в издълбани за тях отвори. Те също поемат част от натоварването и вероятността вратата някой прекрасен ден да се отскубне от пантите става нищожно малка. Наличието на тези две „рогчета” улеснява и монтирането на пантата, защото така се гарантира, че рамото й ще застане перпендикулярно на канта. Тези панти осигуряват плавно движение на вратата, задържат я сигурно в отворено положение, а при затварянето й я придърпват към шкафа и я притискат плътно към страниците. Силата, с която пантата придърпва и притиска вратата в затворено положение, може да се регулира в границите до 50%.

Характерно за тези панти е, че основата, с която се закрепват към страниците на шкафа, се продава отделно. В случая избрахме модела System 9000. Тя представлява масивна метална отливка и се състои от две подвижни една спрямо друга части. С помощта на регулиращ винт подвижната част на основата може да се премества във вертикална посока (без разхлабване на закрепващите винтове) в интервала ±2 mm, а с нея – и рамото на пантата заедно с вратата.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото