Високотехнологични строителни и ремонтни решeния с материали от „Новострой инженеринг“

„Новострой инженеринг“ е измежду фирмите, за чиито материали периодично публикуваме информация. При това го правим с удоволствие. Причината, поне за нас, е очевидна. Сега, когато списанието се разпространява изцяло по електронен път, броячите, отчитащи кои са най-четените статии, отчетливо показват одобрението, което получава стремежът ни да издирваме и популяризираме новите високотехнологични решения и продуктите, които ги правят възможни. Такива са несъмнено материалите на строителната химия, с които „Новострой инженеринг“ периодично обогатява българския строителен пазар. Освен че са измежду най-добрите постижения за момента в своята област, те имат и две други много съществени предимства от приложен характер. Всеки от тези материали решава важен за практиката и често срещащ се проблем. Също така, с малки изключения, това са материали, подходящи както за изцяло професионални приложения, така и за използване в личното строителство и ремонти. С тях се решават проблеми, нерешими с обичайните познати отпреди десетилетия материали. С две думи, продуктите на строителната химия, които „Новострой инженеринг“ подбира от водещите производители на световния пазар, позволяват на българските строители, били те професионалисти или любители, да изпълняват строителни и ремонтни задачи, които до скоро бяха частично или изцяло нерешими.
Повод за вглеждане в новостите, предлагани от „Новострой инженеринг“ и нейната дъщерна фирма „Новострой контрол“, е също така и участието им на различни строителни изложения, сред които като водещо през последните 10 години се утвърди „Българска строителна седмица“. Стремежът ни да издирваме новостите съвпада с потребността на изложителите да ги представят пред възможно най-широка, макар и специализирана аудитория, информацията да достигне до всички специалисти, които се нуждаят от тях. Ето защо в навечерието на откриващото се на 8 март т.г. поредно строително изложение, ще се опитаме да запознаем читателите на списанието с част от материалите и технологиите, които „Новострой инженеринг“ ще представят на този представителен строителен форум.
Този път обаче решихме да променим подхода. Вместо традиционното представяне на нови материали с техните възможности, ще се опитаме да систематизираме някои от типичните често срещащи се проблеми в строителната практика, ремонта и поддръжката на строителните конструкции, да откроим за всеки конкретен случай оптималните решения с материали и технологии, които „Новострой инженеринг“ и „Новострой контрол“ предлагат. Този подход е продиктуван от разбирането ни, че хората не търсят самоцелно едни или други материали, не колекционират инструменти, просто за да им се радват. Те се нуждаят и търсят оптимални решения на ежедневно възникващите проблеми в професионалната практика, при поддръжката на дома и вилата.
Сега вече може да си позволим пълноценно този, несъмнено по-ефективен и полезен за читателите на списанието подход, защото направихме голяма част от архива от статии в „Направи сам“ достъпен чрез новия сайт на списанието. Бихме казали – той вече се намира „на една мишка разстояние“. Това именно ни позволява да направим тази обзорна статия по-стегната и прегледна, съдържаща само най-същественото, а за по-подробната информация показалецът на мишката ще ви препрати към съответната статия.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото