Вътрешна камина с открито огнище и метално тяло – въвеждащи бележки

1
Здравейте! С огромен интерес прочетох публикуваната част от статията „Интериорна камина с метално тяло“. Ще ви бъда безкрайно благодарен, ако ми изпратите цялата статия. Предварително благодаря и ви желая много успехи!

Тошко Пановски
16 декември 2013 г.

Изпълняваме желанието на г-н Пановски, както и на мнозина други читатели, да публикуваме пълния текст на статията, с която вестник „Направи сам“ преди 30 години за пръв път в България предостави на читателите си подробна техническа документация и описание на технология, позволяваща им при съществуващия по това време тотален недоимък на материали и инструменти, да изградят в дома си гарантирано добре горяща камина с открито огнище и да се радват на пламъците в нея.
Интересът на читателите към поместената през 1984 г. веднъж във вестника и втори път през същата година в том I на сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“ конструктивна разработка на вътрешна камина с открито огнище не само не секна през годините, а продължава и днес. Това буди още по-голямо удивление поради факта, че от доста години вече и нашият пазар е пренаситен с фирми, продаващи всевъзможни видове камини и всичко, свързано с тяхното изграждане.
Интересът на новото поколение читатели на списанието, поколението на интернет, към темата се подхранва най-вече от обзора „Камините в списание „Направи сам“, който поместихме през 2005 г. в юбилейния брой на списанието по случай неговата 25-годишнина. Отчитайки коренно променената обстановка на пазара на камини у нас, високите изисквания към качеството на оригиналните илюстрации, които налага офсетовия печат на списанието, и кратките срокове за подготовка на този юбилеен брой, ние се ограничихме да представим силно съкратена версия на оригиналната статия. А в нейния край обещахме след време да публикуваме и цялостния проект.

Досега се въздържахме да сторим това поради ясното съзнание, че една, макар и доказано успешна конструкция, създадена в друга епоха и изпълнена почти изцяло с подръчни материали, не може да дели мегдан с изпипаните във всяко отношение произведения на фирми, европейски лидери с над стогодишни традиции в производството на камини.
Всяко качество си има своята цена. Тя, колкото и да е важна, не винаги е определящият фактор при избора дали човек да избере конфекция или да заложи на собствените си сили. У повечето хора е заложен силно изразен, често дори и непреодолим стремеж да творят и съграждат както с ума, така и с ръцете си. Строежът на камини в различните им разновидности безспорно представлява изкусителна територия за личностна творческа изява на майстора любител.
Отчитайки всичко това, решихме да публикуваме сега и на сайта на списание „Направи сам“ пълния проект на тази камина-патриарх, защото идеята за вграждане на метално тяло е все така актуална и днес. На този принцип се правят практически всички фабрично произведени камини. Запазвайки добре оразмереното метално тяло, първоначалната конструкция много лесно и почти без риск от грешки може да се осъвремени и усъвършенства благодарение на наличните вече на българския пазар материали. Ето защо си струва да споделим предварително някои мисли и идеи в тази насока

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото