Годишна пресконференция на „Роберт Бош“ ЕООД. Бош постигна двуцифрен ръст на продажбите си в България

Bosch1
На 18 май т.г. в духа на утвърдена традиция „Роберт Бош“ ЕООД проведе своята трета поред годишна пресконференция. На нея ръководният екип, начело с Генералния директор и официален представител на групата Bosch за България г-н Михай Болдижар, запозна журналистите с отчета за дейността и постигнатите резултати на групата Bosch през отминалата 2015 г. в световен мащаб и по-подробно, в нашата страна. Постигнатите резултати и открояващи се тенденции в развитието на отделните направления, включително и по региони, са реалната основа, позволяваща също така добрите прогнози за развитието на немския гигант през тази и следващи години.
Отделно поместваме подробната информация, която групата Bosch официално изнесе пред световните медии на 5 май т.г.
Надсловът на всяка предназначена за медиите публична проява цели да изтъкне най-същественото, което характеризира даден, в случая годишен, период на развитие и постижения. За световните медии Bosch заяви: „След рекордна година Bosch продължава курса си на растеж“. Посланието в мотото на пресконференцията на „Роберт Бош“ ЕООД в София, бе по-конкретно: „Bosch отбелязва двуцифрен ръст на продажбите си в България“, с допълнение „Компанията засилва позициите си, като расте по-бързо от пазара“.
Освен Генералният директор г-н Михай Болдижар, на срещата с журналистите присъства и г-жа Лена Петкова, Изпълнителен директор на „Роберт Бош“ ЕООД.
След въвеждащото слово на г-н Болдижар, ръководителите на отделните направления в „Роберт Бош“ ЕООД представиха дейността, за която отговарят и постигнатите резултати в следния ред:
» „Електроинструменти“ – г-жа Регина Симон, търговски директор;
» „Автомобилно оборудване“ – г-н Панайот Николов, търговски директор;
» „Термотехника“– г-н Йордан Дочев, търговски директор;
» „Системи за сигурност“ – г-н Михаил Бончев, търговски директор;
» „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД – г-н Ивайло Рашев, управител.
Bosch2
Откривайки пресконференцията, г-н Болдижар заяви, „… в Bosch активно се възползваме от бъдещето, като го правим част от нашето настояще. Ние виждаме бъдещето като електрифицирано, автоматизирано и свързано“. Така той най-общо охарактеризира и съдържанието на пресконференцията.
„Отминалата 2015 г. бе добра за Bosch като цяло. Въпреки рецесията в световната икономика, поставените цели за растеж и приходи бяха успешно изпълнени. За 2016 г. предвиждаме общ ръст на продажбите между 3% и 5%“, заяви г-н Болдижар. Той подчерта, че стратегията на групата Bosch е насочена с най-голямо внимание към развитието на иновативни продукти и услуги. Компанията е високотехнологична, поради което е доставчик преди всичко именно на такива услуги.
Успехът на групата Bosch в България през 2015 г. също е силно впечатляващ – оборотът е достигнал 51 млн. евро, което прави ръст от 27% спрямо по-предната година.
Принос за добрите резултати на групата Bosch имат и някои реализирани през миналата година стратегически проекти, като окончателното придобиване на компаниите Automotive Steering, специализирана в разработването и производството на кормилни уредби за леки и леко-товарни автомобили и BSH Hausgeräte, реномиран производител на домакински електроуреди, в която досега Bosch имаше поделено участие. Особен интерес представлява придобиването на базираната в прочутата Силициева долина в Калифорния компания Seeo Inc., която е водеща в създаването на нов клас акумулаторни литиево-йонни батерии с висока енергийна плътност на базата на наноструктурирани полимерни електролити. Целта на тази стратегическа стъпка е очевидна и с поглед към бъдещето – пробив в развитието на електроавтомобилите и фотоволтаичните централи. През отминалата година Bosch е създал и две нови направления в своята дейност. Едното е насочено към двуколесните превозни средства, а другото – към товарните автомобили и специализираните офроуд превозни средства.
Пред 2015 г. групата Bosch е постигнала рекордни приходи в размер на 70,6 млрд. евро. В нея влизат 16,6 млрд., получени в резултат на консолидиране.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото