Дървена стълба с полустъпала

Из архива на вестник „Направи сам“. Публикуваме статията във варианта й, поместен в сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“, том I, издание 1984 г.

Славолюб Иванов
Когато таванското помещение се намира непосредствено над жилището, то може успешно да се пригоди за спалня, малък кабинет, работилничка или нещо друго, ако има къде да се разположи удобна вътрешна стълба. В повечето случаи обаче това не е възможно, защото мястото е ограничено. Тогава на помощ идват стълбите със специална конструкция, една от които е показана на фиг. 1. Особеното при нея е, че полустъпалата дават възможност да се получи стълба със значително по-голям наклон от допустимия по стандарта, без това да създава неудобство и опасност при качване и слизане. Кракът стъпва удобно и сигурно на нормалната половина на стъпалото, а при изкачване няма нужда да се изтегля назад, защото следващото стъпало от тази страна е с намалена широчина и не пречи. Избягнатото препокриване на стъпалата позволява също така при слизане да се използва цялата широчина на нормалната им част.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото