Електрически верижни триони на STIHL


Интересите на хората се менят според потребностите. Стане ли дума за техника за работа в градината или двора, когато човек има щастието да обитава самостоятелна къща, потребностите в много голяма степен се определят от сезона. Наближи ли зимата, верижният трион става машина от първа необходимост, защото първостепенна задача на грижливия стопанин е да подсигури дърва за отопление. Стига то да е на дърва. За тази едновременно необходима, а за мнозина и доставяща удоволствие дейност, електрическият верижен трион е подходящата машина.
Нарязването на дървата за огрев, разбира се, е само едно от многобройните приложения, където без верижен трион не може. Във всеки залесен двор или градина има потребност от рязане на клони, понякога на цели дървета, рязане на дебели талпи, греди или бичмета за направа или ремонт на дървени конструкции и т.н. Когато това се върши в рамките и околностите на населено място, както и в затворени помещения, електрическите триони все повече са без алтернатива. Никому не е приятно да търпи шума от бензиновата машина в разположения на метри съседен двор, включително и когато двигателят работи на празни обороти, а веригата е неподвижна. Нито да затваря плътно прозорците, за да не диша замърсения с изгорели газове въздух, колкото и все по-екологични да стават двигателите с вътрешно горене. Освен че по никакъв начин не замърсяват въздуха, а шумът, причинен от движещата се верига и досега й с дървесината, е с многократно по-ниско ниво, електрическите триони са по-евтини, експлоатационните им разходи са значително по-ниски, обслужването им силно опростено и по-евтино в сравнение с бензиновите верижни триони. Като добавим и по-ниското тегло и липсата на потребност от дърпане на стартерното въже ‒ идеална машина за любители и употреба в домашната градина.
С едно ограничение – наличието на преодолимо с удължителния кабел разстояние електрически контакт. Ако това не е възможно, решението при условията на населено място е в акумулаторно захранван електрически трион, каквито професионални модели STIHL много успешно предлага от години. Към момента на нашия пазар се предлагат четири модела акумулаторни верижни триони на STIHL, което само по себе си говори за посоката на развитие на търсенето и съответно на предлагането на този тип машини.
В този ноемврийски брой на списанието представяме два модела верижни триони с мрежово захранване на лидера STIHL.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото