Електронен влагомер за дърво и строителни материали

Електронният влагомер е уред, необходим за всеки, който желае да майстори с материали, особено от масивна дървесина, дори за хората, които се отопляват с дърва. За добро качество и свеждане до минимум на вероятността от измятане с времето, дървесината, използвана за изработване на мебели и други конструкции, включително на дюшемените дъски за подови настилки, не бива да имат по-висока влажност от 8–19%. В условията на естествено сушене може да се постигне остатъчна влажност между 13% и 18%. За по-ниски стойности сушенето се извършва в специални камери.

Влажността на дървата за огрев също има решаващо значение за топлинната ефективност, респективно за цената, която плащаме за отопление. Дървата за огрев, на практика сурови, се продават с много висока влажност (50–65%), което ги прави неподходящи за отопление. Не само че трудно горят, ала и голяма част от отделената при горенето топлина се изразходва за изпаряване на влагата. Отделно от това горенето на дърва с висока влажност причинява отделяне на голямо количество сажди. Годните за отопляване дърва трябва да имат влажност под 24% – най-добре 15–20%. Това означава, че трябва да са престояли около 2 години на сухо и проветриво място.
Казаното дотук вече е достатъчно силен мотив за покупката на показания тук електронен влагомер. Нещо повече, освен за измерване на влажността в дървени и материали от дървесни частици, този влагомер е подходящ също така за измерване на влажността на строителни материали и елементи на строителната конструкция – мазилки, шпакловки, циментови замазки, бетонни елементи и т.н. Това е необходимо за успешното извършване на редица дейности като лепене на тапети, полагане на подови настилки, боядисване и т.н., при които се изисква пределна максимална стойност на влажността на основата.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото