Електронен ъгломер на Bosch

PAM1

PAM2
Да се прави класация на измервателните инструменти според честотата на тяхното използване е безпредметна задача, защото често дори само веднъж даден инструмент да влезе в работа, най-вероятно е той още на часа да се изплати. Какъвто и да било вид работа човек да подхване, с каквито и да било материали и технологии, усилията и вложените средства биха били похабени, ако не разполага с подходящите за целта качествени измервателни инструменти. Развитието на микроелектрониката, и в частност на светодиодната техника, доведе до създаването на множество инструменти с начин на действие, функционални възможности и точност, немислими допреди по-малко от десетина години. И още нещо – все повече се скъсява дистанцията във времето от появата на даден нов професионален инструмент до създаването на негови побратими, предназначени за широкия любителски пазар. С известни разлики в качеството, разбира се, ала и със значителна разлика в цената.
Именно такъв е поводът за тази статия, в която представяме първия любителски цифров ъгломер PAM 220 на Bosch, който е една от новостите, които немският гигант пусна на българския пазар в началото на 2015 г. За професионална употреба Bosch предлага два модела електронни ъгломери – DWM 40 L Professional и GAM 220 MF.
PAM3
PAM4
За разлика от обикновения метър или къде по-съвършената лазерна ролетка, инструментът за измерване на ъгли се използва по-рядко, ала в сферите на своето приложение, той е незаменим. Съществуват различни механични ъгломери, които не претендират за точност при измерването и най-често се използват за пренасяне на „измерения“ ъгъл върху детайла, който трябва да се пререже под същия този ъгъл. Новият PAM 220 обаче е уред от съвсем друг клас. Той е уред с електронно измерване, което осигурява много голяма точност – ±0,2°, цифрово изписване на резултата върху голям с вътрешно осветление дисплей и възможност за запаметяване на измерената стойност. Особено привлекателни са възможностите на ъгломера да пресмята големината на допълнителния до измерения ъгъл, големината на ъгъла (или ъглите), под който трябва да се прережат краищата на две летви (примерно) при съединяването им под ъгъл. Тази функция е разширена и в случаите, когато се съединяват под ъгъл первазни летви или летви за корнизи, които са профилирани така, че двата им надлъжни канта най-често да лежат във взаимно перпендикулярни равнини. Така единият приляга плътно към стената, а другият към тавана (респективно подовото покритие). Това вече е задача със силно повишена трудност, която обаче ъгломерът PAM 220 решава отлично, като пресмята точните стойности на двата ъгъла (в хоризонтална и вертикална равнина), под които трябва да среже циркулярният трион.
PAM5
PAM6
Дори само тази възможност е повече от достатъчна като незаобиколим мотив за покупка на електронен ъгломер от хора, които се занимават с монтиране на подови настилки, обшивки на стени (ламперия) и тавани. С това, разбира се, далеч не се изчерпват сферите на приложение на ъгломера – той е необходим навсякъде, където се съединяват под ъгъл детайли от дърво или други материали (метални, пластмасови), при направа на дървени конструкции като покриви или постройки в градината, монтиране на дървени настилки на веранди и т.н. С две думи ъгломерът е инструмент, намиращ приложение при ново строителство, ремонтни дейности и поддръжката на сгради.
Ъгломерът PAM 220 има масивно и здраво тяло от алуминиев профил с дължина 425 mm, в което освен електронният измерващ механизъм са вградени две водни либели за нивелирането му в хоризонтално или вертикално положение. Тяхната точност е ±1,5 mm/m. Той има подвижно рамо от алуминиев ъглов профил с дължина 400 mm. То може да се завърта, съответно ъгълът между него и тялото да се увеличава или намалява. Ъгломерът позволява измерване на ъгли в диапазона 0 – 220°. Към подвижното рамо може да се закрепва подвижен удължител, който се използва, когато големината на опорната площ е по-малка от дължината рамото.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото