Енергийна ефективност, съчетана с комфорт – керамичната къща e4 на Винербергер.

Създаваме бъдещето днес, вместо да го чакаме!

Защо стратегията „Европа 2020” вече не е мираж?
WB_17875sВсяка нова къща трябва да отговаря на редица важни условия – не само на личните ви предпочитания, но и на изисквания, наложени отвън – като стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС). Освен всичко останало тази стратегия има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20% до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на възобновяемата енергия с 20%. Идеята e не само много разумна, но и неизбежна особено на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени в резултат на човешката дейност. Единственият въпрос е защо да чакаме до 2020 година?
Flag2020sВинербергер вече е една крачка напред. За нас препоръките на европейско ниво винаги са били само отправна точка, над която да се надгражда, затова ние разработихме концепцията за керамична къща e4, която далеч надминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и охлаждане, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото