„Енергоспестяваща къща“ с блокчета YTONG extrA⁺


Намаляването на енергийните разходи, сред които делът на сметките за отопление е преобладаващ в бита, отдавна не е само проблем на семейния бюджет, нито на държавния. Става дума за опазването на околната среда, за оцеляването на живите същества и в частност на човека в по-далечна перспектива. Привикнали или приучени да мислят единствено в обсега на личното си пространство, най-често до прага на жилището си, втренчени да броят трудно изкараните стотинки, повечето хора като че ли не осъзнават, че само десетилетия ни делят от изчерпване на традиционните, дарени ни от природата енергийни източници. Добивът на енергия от възобновяеми природосъобразни източници е все още скъп, а и среща яростната съпротива на всевъзможни ядрени и други лобита, преследващи единствено личните си интереси. Затова все още трудно в национален план и в държавническото мислене си пробива път разбирането, че е много по-смислено и разумно да се икономисва топлинната енергия, вместо да се строят все нови с неясна икономическа целесъобразност мощности, за да продължаваме да произвеждаме енергоемка и съответно неконкурентоспособна продукция или безхаберно да отопляваме земната атмосфера от неизолираните ни или слабо изолирани сгради.
Сега поне и на българския пазар на строителни материали има всичко необходимо за строителството на жилищни и други сгради с рязко намалени топлинни загуби, както и за „обличане“ на съществуващите с топлоизолация – нещо, без което не може, да говорим не само за намаляване на сметките, но и за осигуряване на здравословен климат за обитаване.
Национално отговорната държавна политика на водещите държави в сферата на икономията на топлинна енергия ясно проличава в непрестанно повишаващите се изисквания за намаляване на загубите чрез повишаване на топлинната ефективност на сградите. Нашата държава също направи поредната стъпка в тази насока като прие нормативни промени (Наредба №7 от 2004 г. „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“), влезли в сила от началото на 2010 г. В случая ни интересуват изискванията към външните стени, защото в зависимост от формата, етажността и остъкляването на сградата на тях се падат около 40% от загубите на топлина. Новото изискване е коефициентът на топлопреминаване (U) за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, да бъде не повече от 0,35 W/m²K вместо предишната стойност 0,5 W/m²K. Тази стойност се отнася за сгради със среднообемна вътрешна температура над 15 °С и е в сила както за проектиране на нови сгради, така и за реконструкции, основно обновяване, ремонт или преустройство на съществуващите сгради.
Нормативните промени естествено разпали съревнованието сред производителите на материали за зидане, защото е много по-разумно, икономически и експлоатационно по-ефективно самите външни зидове да осигуряват необходимата топлинна изолация, за да не се налага поставяне на допълнителна външна топлоизолация. Това съревнование роди създаването на редица нови материали, за основните от които може да се прочете на страниците на „Направи сам“. Непосредствено след влизане в сила на новите изисквания „Ксела България” ЕООД официално обяви създаването на новите блокове за зидане YTONG extrA+. Едновременно с тях за пръв път у нас бяха представени и топлоизолационните плочи YTONG Multipor, облицовъчен материал, който е отличен заместител на класическите топлоизолационни материали, без обаче да притежава характерните за тях недостатъци.

Сега изпълняваме даденото преди година обещание да представим подробно новите материали – в този брой YTONG extrA+, защото вече е в редовно производство и заводите на „Ксела България” ЕООД са в състояние да удовлетворяват пазарното търсене на този материал от ново поколение.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото