Ефективна звукоизолация с материали на Кнауф – част II

Продължение от „Направи сам“, бр. 5-6/2020 г.

 

Системите на Кнауф предлагат оптимални решения в много широки граници от изисквания за намаляване на интензитета на звука, преминаващ през стените – от жилището до кинозали и дискотеки, където те са без конкуренция. Звукоизолиращата способност на дадена преградна стена зависи основно от дебелината на звукоизолиращия материал (рулата или дюшеците минерална вата), вида на плочите и изпълнението на обшивката – с един, два или три слоя плочи. За комбиниране на качествата на различни видове плочи, Кнауф предлага и т. нар. хибридни системи, изпълнени едновременно с плочи гипскартон и гипсфазер. Целта е да се комбинират техните специфични качества – възможностите за по-лесна обработка на плочите гипскартон, с по-голямата здравина и повърхностна твърдост на плочите гипсфазер. В зависимост от това вторият, връхният слой на обшивката, се изпълнява с гипскартон (W312), когато се цели по-лесна обработка или с гипсфазер (W322), когато е необходима по-голяма механична здравина и устойчивост на стената срещу механично увреждане.
Специално отбелязваме и плочите гипсфазер с висока плътност Vidiphonic (17,5 kg/m²), за които не е писано в списанието. Те съчетават здравината, характерна за този материал, с много добри звукоизолационни свойства.
В приложената тук таблица са представени три от най-често прилаганите системи за изграждане на леки преградни стени с различни видове плочи гипскартон:
– W111 с еднослойна обшивка и
– W112 и W115 – с двуслойна.

Разликата между системите W112 и W115 е, че при втората носещите метални профили са сдвоени (с еластична самозалепваща се лента помежду им за прекъсване на звуковия мост) за осигуряване на двойно по-широко пространство за запълване със звукоизолиращ материал. Системите са изпълнение с облицовка от:
Гипскартонени плочи Knauf тип А (GKF)
Гипскартонени плочи с дефинирана плътност тип D (Sonicboard), които осигуряват допълнително подобряване на звукоизолацията с 3 dB
Гипскартонени плочи Knauf Diamant. Отличават се с по-голяма плътност, поради което имат и по-добри звукоизолиращи свойства, с твърдост и удароустойчивост
Гипскартонени плочи Knauf Silentboard – специално разработени плочи, сочени като „най-добра звукоизолация при сухото строителство“.

Вляво – W111, вдясно – W112

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото