Заздравяване и хидроизолиране на строителни конструкции


На проведеното в средата на март изложение „Българска строителна седмица“ един от открояващите се щандове привличаше вниманието и с известна загадъчност – на него имаше един-единствен надпис Injection System. Тази, както по-късно оценихме, добре премислена скромност и неколкото изложени експоната бяха напълно достатъчни да задържат вниманието на тесните специалисти, решаващи специфични и нерешими с традиционните методи ремонтни задачи в строителството, включително и в подземното. По-наблюдателният посетител лесно би установил пълното сходство в дизайна на този безименен щанд със съседния на добре познатата на българския пазар и редовен участник на строителното изложения фирма „Лийф група“. Тя се е наложила от години като един от най-големите вносители в България на продукти на водещи в света производители на продукти на строителната химия, сред които добавки за бетонни разтвори и мазилки, за ремонт, възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции (НС 3-4/2007), лепила и фугиращи материали за керамични облицовки, индустриални настилки, подови (НС 3-4/2009) и стенни покрития, продукти за всевъзможни хидроизолационни задачи, за защита и почистване на стени от графити (5-6/2007) и още много други.
Широката продуктова палитра обяснява защо традиционно фирма „Лийф група“ се представя на това най-голямо у нас строително изложение с представителен и стилно оформен щанд, без да е отрупан с експонати. Тази форма на представяне е възможна за добре позната на пазара на специализирани продукти на строителната химия, наложили се с името на производителя си и представящи най-модерните за момента технологични решения. Представянето през тази година с втори щанд, макар и това да не бе открито афиширано, очевидно заявява ново направление в политиката и търговската дейност на „Лийф група“ – да се утвърди в комплексен доставчик не само на материали на строителната химия, но и на най-съвременни технически средства за работа с тези материали.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото