Защита на покрива срeщу силни ветрове и бури


В строителната конструкция на дадена сграда няма маловажни елементи. И все пак покривът е този, който предпазва сградата при дъжд и сняг, прави я годна за комфортно обитаване, пази я от разруха и има решаващ принос за нейната дълготрайност. Покривът е непрестанно подложен на множество вредни въздействия, чието предотвратяване изисква различни качества на материалите, на покривната конструкция като цяло. Тя трябва да бъде напълно водоплътна в продължение на много десетилетия, да издържа на студ и пек, да понася натоварването на снежната покривка и да не позволява на снежната маса да се свлича безконтролно и пада от високо, да бъде устойчива на слънчевите лъчи, да издържа на огромен брой цикли на механично разширяване и свиване при резки температурни промени, да не се бои от едри градушки и други природни изпитания. Освен това покривната конструкция трябва да бъде добре топлоизолирана и да не допуска инфилтрация на външен въздух, защото загубите на топлина през нея може достигнат до 20–30 % от скъпата топлинна енергия, в редица случаи се изисква да бъде и добре звукоизолирана.

С две думи, ако целта е сградата да се сдобие с „покрива на столетието“, това може и трябва да се постигне с правилно подбрани материали или по-точно с цялостна система от материали на водещ производител от световна величина, какъвто несъмнено е австрийската компания Wienerberger и нейните керемиди Tondach. Тази е причината в продължение на повече от десетилетие списанието ни да публикува поредица от статии, които биха могли да бъдат определени като „практическа енциклопедия“ по ефективно изграждане на покриви с доказалата качествата си от хилядолетия класическа керамика. Превъплътена в днешно време чрез модерни технологии и производство в нейния най-съвременен вариант – керамичните керемиди Tondach.
Съвременният „покрив на столетието“ с материалите на Tondach е станал възможен не само благодарение на голямото разнообразие от различаващи се по вид (размери и форма, цвят и вид на покритието) основни и специални керемиди, но и поради предлаганата от производителя цялостна система – подбран комплект от качествени материали, необходими за цялостното, напълно завършено изграждане на отговаряща и на най-високите изисквания покривна конструкция.

Самовулканизираща се каучукова лента

Помислено е до последния винт или метална скоба за сигурното закрепване на керемидите и билните капаци. Не липсва дори и самовулканизираща се каучукова лента, която уплътнява местата, където гвоздеите пробиват хидроизолиращото фолио (мембрана). Така се гарантира сигурната водоплътност и защита на дъсчената покривна обшивка и подпокривното пространство срещу проникване на дъждовна вода.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото