Зидане с блокчета YTONG – майсторски секрети. Част II.

IMG_2657p
Продължение от част I на статията.
Т-образно свързване на стена от блокчета YTONG със съществуващ зид

Когато се иззижда преградна стена от блокчета YTONG, тя трябва да бъде стабилно закрепена към съществуващият Т-образно насрещен зид, най-често външна стена. Понеже в случая не може да се приложи класическата технология за зидарска „превръзка“ между двете стени, се налага използването на стоманени свързващи елементи – специални Г-образно огънати поцинковани стоманени пластини с отвори. Те се закрепват чрез приковаване със специални пирони към блокчето. Друга майсторска практика е за закрепването да се използват една или две пръчки армировъчна стомана Ø12 с оребрена повърхност – в зависимост от дебелината на стената.
По принцип връзките трябва да бъдат пресметнати от специалист. Най-често такава връзка се прави през 3 реда блокчета. На снимките е показано изпълнението на връзката между зид от блокчета YTONG и стоманобетонна колона (за демонстрацията е заменена с две изправени на височина едно над друго блокчета). Между края на стената и колоната се оставя междина с широчина 15–20 mm. Впоследствие тя се запълва с монтажна пяна, с варо-пясъчен разтвор (1:2) или варо-цименто-пясъчен разтвор (2:1:12).
YTONG-MS-7По продължение на крайното в реда блокче с триона се изрязва канал. След очертаване на линията на рязане (сн. 29, 30) се правят два успоредни среза (сн. 31) и с лек страничен натиск с листа на триона намиращият се между тях материал се откъртва (сн. 32). Останалите тук-там грапавини се премахват също с триона (сн. 33, 34).

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото