Изкуството на добре слепеното съединение

 

Азбука на майсторлъка

 
Из архива на сп. „Направи сам“, кн. 5-6/1997 г.

Малко теория
Слепването е осъществяване на дълготрайна неразглобяема връзка между два детайла. Нанесеният върху контактните повърхнини пласт лепило се втвърдява било поради изпаряване на съдържащия се в него разтворител или вследствие на химическа реакция и така осъществява съединението. Неговата здравина и дълготрайност зависят основно от два фактора.

 

Адхезия

Под адхезия се разбират силите, възникващи в резултат на молекулярните контакти по допирната повърхност между две вещества. Благодарение на адхезията например един притиснат към стъкло мокър лист хартия остава като „залепен“.

Висока степен на адхезия, респективно захващане на лепилото към даден материал, се постига, когато контактът между им е възможно най-плътен. Поради това винаги трябва да се спазва изискването слепваните повърхности да бъдат старателно почистени, обезпрашени и обезмаслени. Адхезията между детайла и лепилото значително се подобрява и слепването става по-добро, когато съединяваните повърхнини бъдат предварително леко награпени с шлифовъчна хартия (гласпапир) или фина пила. Причината за това е, че се увеличава площта на контактната повърхност.

В прясно състояние лепилото е в повече или по-малко течно състояние и поради това омокря силно насечените в микроскопичен план съединявани повърхности. Поради това лепилото служи като идеалната свързваща двата детайла среда. Едва след като лепилният пласт се втвърди, съединението може да поема механично натоварване.

 

Кохезия

Стабилността и дълготрайността на лепилната връзка между два детайла в голяма степен зависи и от силата на кохезия, т.е. вътрешната здравина на лепилния пласт, и то с оглед на неговото стареене.

В резултат на приложената външна сила лепилната връзка може да се разруши като:

  • срязване в един от слепените материали – преодолени са неговите кохезионни сили;
  • срязване в лепилния слой – преодолени са кохезионните сили на лепилото.

Целта на всяко залепване е адхезионната връзка да бъде по-силна от кохезионните сили на залепвания материал или на лепилния шев.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото