Изпълнение на мазани безшевни хидроизолации


В НС 3-4/2011 представихме материалите на българската фирма „Изомакс“, предназначени за изпълнение на хидроизолации по метода на директно намазване върху защитаваните повърхнини. Тази технология е приложима практически за всички видове хидроизолации – на плоски покриви и тераси, за защита на основите и сутерена на сгради от проникване на почвена влага и подпочвени води, на басейни и други съоръжения, намиращи се постоянно под вода, за хидроизолации на подове и стени в бани и мокри помещения, и др. Те са еднакво приложими за първоначално полагане на изолацията при ново строителство или за ремонтиране на загубили защитните си свойства стари хидроизолации. Във втория случай, дори бихме казали, че още по-силно изпъкват предимствата на метода на „мазаната хидроизолация“ пред класическата изолация чрез залепване на хидроизолационни мушами. Илюстрация на широкия спектър от приложения на хидроизолациите, изпълнени с материалите на „Изомакс“, са и такива нетипични решения като връщането към живот на остарели покривни покрития с битумни керемиди (шиндли) или поцинкована ламарина, чиято дълготрайност, както се знае, често не надхвърля 10 години, а нерядко и по-малко. Мазаните хидроизолации са безшевни като изцяло покриват защитаваната повърхност без „слаби места“, каквито например са снадките между съседните платна мушама при класическите изолации. Мазаната хидроизолация създава еднородно покритие, което много здраво се свързва с основата по цялата й повърхност. Предимствата на този вид хидроизолация проличават особено силно при чупки и ъгли на строителната конструкция, около местата за отвеждане на дъждовната вода и други с по-сложен профил участъци, които много трудно, дори проблематично, биха могли да бъдат защитени сигурно с лепена мушама.
В предишната статия специално подчертахме и едно друго много съществено предимство на мазаните хидроизолации с материалите на „Изомакс“ – те са оптимално решение за прилагане по принципа „Направи си сам“. Позволяват на домашния майстор с лекота да се справя с тази иначе трудна, често и непосилна задача, при това с качество, гарантиращо дълготрайната защита на строителната конструкция от проникване на вода. Работи се с безопасни материали на водна основа, с напълно безопасен инструмент – дългокосместа четка, при температура на материалите, която не се различава от околната. Материалите и технологията на работа са напълно безопасни и екологично безвредни, което е задължително изискване за използването им от непрофесионални строителни работници.
За всеки вид хидроизолация фирма „Изомакс“ предлага подходящите материали, които взети заедно образуват система.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото