Изтегляне на профили от гипс

40 години сп. „Направи сам“ 

 

Александър Ангелов

 

Из архива на вестник „Направи сам“. Публикуваме статията във варианта й, поместен в сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“, том I, издание 1984 г.

 

За да се изработят профили от гипс, са необходими строителен гипс, равна и гладка дъска или маса, мистрия, цикла, шпахтел, шаблони и кофа от мека пластмаса, която се почиства по-лесно.

Масата, върху която ще се работи, трябва да бъде дълга от 1,5 до 2 m. В единия й край се заковава права летва с дебелина 20 mm (фиг. 1). От гладкостта на летвата и на масата и от това, доколко кантовете им са прави, зависи до голяма степен качеството на профила.

За направа на шаблоните е необходимо предварително профилът да се начертае върху ламарина е дебелина 0,6 ‑ 0,8 mm. Следва изрязване по очертаната линия, след което шаблонът се дооформя с пила. Един примерен модел е показан на фиг. 2.

Шаблонът се заковава на рендосана дъска с дебелина 20 mm и размери съобразно с размерите на шаблона. На фиг. 3 е показано как дъската трябва да бъде изрязана в долната й част ‑ с опростени контури по най-външните точки на бъдещия гипсов профил. Към нея се заковава под прав ъгьл друга рендосана дъска със същата дебелина и широчина и с дължина 300 ‑ 350 mm. Необходимо е да се направи и диагонално укрепване на двете дъски с летва (фиг. 4).

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото