Индукционни нагреватели DAWELL CZ


Чешката DAWELL CZ е сравнително млада компания, основана през 2012 г. Тя е специализирана в разработването и производството на преносими нагревателни устройства, работещи на индукционен принцип. Фирмата предлага гама от модели на 15 основни вида нагревателни устройства, като годишно произвежда над 50 000. Разполага с развита световна мрежа от партньори и представителства в над 45 държави, чрез които се извършват продажбите и осигурява сервизното обслужване.
За да отговори на бързо засилващия се интерес към нейните продукти, през 2020 г. компанията открива нова сграда с производствена площ над 1200 m2, с което ще засили присъствието си на световния пазар.
Фирма „Ташев-Галвинг“ ООД е официален дистрибутор на продуктите на DAWELL CZ за България.

 

За пръв път в списанието представяме индукционните нагреватели DAWELL CZ. Затова сме подбрали два модела, които намират най-широко приложение в авторемонтните дейности. Достъпната цена им отрежда място и в някои по-малки работилници, извършващи поддръжка на автомобили, земеделска техника и други сходни дейности.
Индукционното нагряване е безконтактен метод за загряване до високи температури на феромагнитни електропроводими материали – черни метали, основно стомани. При него се използва високочестотно електромагнитно поле, което индуктира в материала и създава т. нар. вихрови токове на Фуко. Протичайки през него, те загряват подложения на обработка детайл до необходимата за дадената операция висока температура – 800 °С и повече.
Работният инструмент представлява индуктор, изпълнен като бобина с една или повече намотки, през които протича електрически ток с висока честота, осигуряван от мощен честотен преобразувател. Индукторът създава високочестотното електромагнитно поле (10–400 kHz). По принцип по-ниските честоти се използват при по-масивни обекти за по-дълбоко проникване в материала, а по-високите – при малогабаритни и тънкостенни детайли.

Индукционният метод се използва за нагряване на различни материали и детайли, най-вече с цел развиване на силно ръждясали резбови съединения, преди или след заваряване, за изправяне или огъване на стоманени профили, за спояване, за закаляване и отгряване на инструменти, също и за стопяване на метали при различни индустриални и ремонтни приложения.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото