Инструменти и монтиране на ламинатни паркети и дюшеме

 

Из архива на сп. „Направи сам“, кн. 11-12/1999 г.

В началото на годината поместихме няколко статии за ламинатните паркети  и естествено предизвикахме интерес към тези все още малко познати у нас подови покрития. Логично бе да очакваме, че именно читатели на „Направи сам“ ще се заинтересуват и от повече подробности по монтирането на ламинатни паркети със собствени сили.

Едно от най-важните условия за успешното монтиране на ламинатните паркети и добрия вид на покритието е всички дъски в него да бъдат плътно прилепнали една до друга без каквито и да било фуги помежду им. Тази задача допълнително се усложнява, когато широчината на някои от дъските се отличава от останалите, пък макар и с милиметър.

За целта се работи на блокове, като дъските във всеки от тях се притискат достатъчно силно и продължително една към друга, докато лепилото се втвърди. Съществуват различни специализирани стеги и приспособления, като показаните тук на фирмата „Bessey“. Принципът им на действие е лесно разбираем от снимките. Две от стегите имат метални рамене, а третата пристяга с помощта на гъвкави колани.

Стегата, показана на фиг. 1, избутва положените паркетни дъски, като се опира в насрещната стена. При стегите на фиг. 2 и 3, блокът от дъски се захваща в двата срещуположни края и дъските в него се пристягат.

Тези стеги също така могат да се използват с успех и при коване на дюшеме.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото