Инструменти на Skil за градската градинка

С тази статия вярваме, че ще изненадаме мнозина от читателите на списанието, които подобно на нас, познават марката Skil като производител на обширна гама от ръчни електроинструменти, основно предназначени за домашната работилница. Тези инструменти съчетават две много съществени качества, които имат определящо значение за избора на домашния майстор – маркова техника на техническо равнище и с качество, гарантирано от световен производител с над 90-годишно присъствие на международния пазар, от една страна, и от друга – цени, успешно конкуриращи инструментите на вносители, които разчитат единствено на ценовия фактор за продажба на стоките си. По-отскорошните читатели на списанието лесно могат да се убедят от трийсет и деветте статии за електроинструменти Skil, качени досега на сайта, че умерено ниските цени са само един от факторите за успех на марката, докато водещият е развойната дейност, качеството и безопасността на инструментите. Не случайно първите образци на непознати до момента ръчни електроинструменти и системи за тях, и най-вече ръчният циркулярен трион, са били създадени именно от Skil. Известно е също така, че марката има много сериозно направление и в сектора на професионалната техника, която обаче на малкия, и поради това пренаситен, български пазар, няма сериозен опит за нейното налагане.

Новото направление електроинструменти Skil, което представяме за пръв път в списанието, ще има успех, защото много добре се вписва в изискванията за малката градинка. Не случайно инструментите, които представяме тук, са предназначени за работа в „градската градинка“. Докато у нас десетилетия наред се провеждаше масова колективизация и организирано преместване на пролетаризирани огромни човешки маси в бетонни многоетажни комплекси, които определено не са място за нормален природосъобразен живот, в цивилизованите държави, към които се надяваме все някога и ние да се наредим, хората винаги са се стремели, да съчетават живота в града със запазено лично пространство. С възможността за запазване, макар и с малко, на връзката с природната среда – собствена малка, дори миниатюрна градинка, съчетана с едно-, двуетажна еднофамилна къща. Дори и по-бедните градски райони в Германия например, са масово застроени с т.нар. едноредови сгради, в които всяко отделно жилище е самостоятелно обособено във вид на резен от продълговата торта – от мазето до покрива, като има и своята малка градинка пред входната врата, и по-голяма откъм задния двор. Тук всеки квадратен сантиметър е оползотворен по най-добрия начин – тревният килим е мястото за игра на децата, за посрещане на гости на открито, а вместо масивен нашенски зид, пренесъл строителните традиция на Възраждането в Мутробарока, зеленото райско кътче е оградено с жив плет от декоративни храсти. За да бъде кътчето наистина „райско” са необходими постоянни грижи за поддържане на растителността. Този вид дейност е жизнено необходима и на хората, защото заниманията в градината имат оздравяващ нервите ефект и укрепващо здравето въздействие.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото