„Интелигентно“ осветление се изплаща за под 5 месеца

Steinel1
Steinel3
Бързото развитие и усъвършенстване на сензорите за управление на осветителни прибори и инсталации родиха понятието „интелигентно осветление“. То е такова, защото различните по вид и обхват прибори с възможности за прецизно настройване на чувствителността и зоната, в която сензорът зорко следи за появата на движещо се тяло, позволяват осигуряване на оптимална осветеност без намеса на човек, било във вътрешността на сградата или извън нея, и то само тогава, когато това е необходимо. Прецизното управление на осветлението рефлектира върху икономията на електроенергия, която се постига благодарение именно на „интелигентната“ осветителна инсталация. Осигуряването на добра осветеност често не може да има парично измерение, защото от това може да зависи здравето, дори и човешки живот. Осветеността се отразява и върху работоспособността и производителността на хората. Въпреки това, когато се планира инвестиция, винаги възниква въпросът за нейната възвръщаемост. С особено сила това важи за по-големи обекти, при които монтирането на повече на брой сензори представлява немалък разход. Но при тях също така и сметките за електроенергия са още по-впечатляващи. Възвръщаемостта на инвестицията интересува и хората, които умеят да си правят сметката, дори когато става дума за домашно осветление с няколко осветителни тела и сензор.
За всеки по-голям обект осветителната инсталация се проектира професионално с помощта на специализирани софтуерни продукти. Нещо повече – водещият немски производител STEINEL предлага на клиентите си цялостна система за компютърно проектиране на осветителни инсталации под наименованието STEINEL PROLog. Тя включва измервателен уред и софтуер за обработка на резултатите от измерванията.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото