Инфрачервен термометър за дистанционно измерване

Термометърът на немската филма as – Schwabe е уред за дистанционно инфрачервено измерване на повърхностни температури в диапазона от –50 ˚С до +900 ˚С. Точността на измерване е ±1,5% или ±1,5 ˚С. Отчитането на измерените стойности на дисплея е със стъпка 0,1 ˚С. Макар че продажната му цена го поставя в класа на любителските инструменти, които всеки, който се нуждае от подобен уред, може да си позволи, самият производител го определя като „професионален“ измервателен инструмент. Надписът Professional Instruments е поставен и на капака на пластмасовото куфарче, с което уредът се продава. Отделно фирмата предлага и вариант за домашни майстори на такъв термометър.
Дистанционният термометър е ценен, в редица случа и незаменим уред, когато се изисква бързо и сигурно измерване на температурата на силно нагрети повърхности, както и на труднодостъпни места. Термометърът има оптична система, която улавя и фокусира инфрачервеното излъчване върху сензор, който го преобразува в електрически сигнал. Така се получава измерената и изписана на дисплея стойност на температурата.
За повишаване на точността на измерване в точно желаната област уредът има за прицел лазерен лъч, който бележи центъра на площта, върху която се извършва измерването. Необходимо е да се знае също, че площта, чиято усреднена температура се измерва, нараства в зависимост от отдалечеността на уреда от нея при съотношение 12:1. Така например при разстояние 300 mm между тях обхватът на измерването е кръг с диаметър 38 mm. При разстояние 1500 mm, диаметърът му нараства на 132 mm. Това трябва да се има предвид с оглед преценяване на точността на измерването в дадена точка или по-малък по площ участък. Точността зависи и от материала на повърхността, чиято температура се измерва – от неговия коефициент на излъчване. При блестящи, полирани повърхности биха се отчели недействителни стойности. Фабрично уредът е настроен да измерва при стойност на емисионния коефициент на повърхността 0,95. Тази стойност може да бъде ръчно променяна според вида на материала, като в ръководството е дадена таблица с коефициентите за различни материали.

Термометърът може да сканира и измерва температурата в дадена точка (кръгова област), както и да се сканира по-голяма повърхност за откриване на точката или зоната с най-висока или най-ниска температура.
Освен настройката на емисионния коефициент (EMS) и мерната единица, уредът позволява редица настройки, включително обработващи резултатите от измерванията.
– MAX/MIN – измерени най-висока и най-ниска температури
– DIF – показва разликата между две последователно измерени стойности
– AVG – показва усреднената стойност на температурата
– HAL – издава прекъснат звуков сигнал при измерване на температура, надвишаваща предварително зададената стойност
– LAL – издава прекъснат звуков сигнал при измерване на температура, по-ниска от предварително зададената стойност
– STO – уредът може да запаметява до 30 измерени стойности, както и те да бъдат изтривани от паметта му.

Приложенията на уреда за дистанционно безконтактно измерване на температурата, включително и в домашни условия, са много, а и човек никога не знае кога ще възникне неочаквана потребност. Така например инфрачервеният термометър позволява да се изследва, макар и не професионално, ефективността на топлоизолацията на строителната конструкция. Това става чрез измерване на повърхностната температура на стените и други елементи от строителната конструкцията.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото