Какво да очакваме от марката Raider през 2020 г.

За да оценим по-реално новостите, с които популярната марка Raider ще продължи успешното си развитие и през следващата 2020 г., да хвърлим бегъл поглед върху последните няколко години.
2017 бе годината, в която „Евромастер Импорт Експорт“ ООД отбеляза и празнува своя 25-годишен юбилей.
През 2018 г. новата серия електроинструменти Raider Industrial ударно навлезе, завоюва признание и добри позиции на българския и редица чужди пазари.
Същата година „Евромастер Импорт Експорт“ ООД зарадва почитателите на марката Raider с новото, обособено в рамките на фамилията Raider Pro, подсемейство Raider Pro R20 System. Това е ефективен от гледна точка на интереса на клиентите подход, възприет от всички водещи производители на акумулаторни електроинструменти. Обособена група от най-често използваните машини, ползващи общо една или две батерии, едно и също зарядно устройство.
С наближаване края на годината бе логично да потърсим информация с какво от „Евромастер Импорт Експорт“ ООД ще зарадват през идната 2020 г. почитателите на марка Raider и нейните разновидности Raider Industrial, Raider Pro и Raider Pro R20 System.
Разговаряхме с инж. Красимир Петков, бранд мениджър за Raider.

 

20 години електроинструменти
и машини Raider

Основното събитие за „Евромастер Импорт Експорт“ ООД през 2020 г. ще бъде отбелязването на 20-годишнината на марката Raider. След основаването на фирмата през 1992 г. следват няколко години на натрупване на търговски опит в страната, проучване на най-успешните, наложили се в условията на глобалната световна икономика производствени и търговски практики, фирмата основава собствено представителство в Китай – офис и логистичен център.
В резултат на всичко това българската фирма „Евромастер Импорт Експорт“ ООД избира по-трудното, но доказало се през годините като по-перспективно и успешно решение: създаването на собствени български марки за продуктите, които предлага на пазара. За разлика от множеството чисто търговски фирми, които на практика нямат принос към продуктите, които продават, „Евромастер Импорт Експорт“ ООД се заангажира, създава и предлага продукти със собствени марки – общо 11, от които 7 са основните. Сред тях се откроява марката Raider (с нейните подмарки), на която се дължи около 65% от оборота на фирмата. През последните години продажбите на продуктите Raider бележат ръст от средно 20% и повече. Освен на непрестанно повишаващото се качество и трайният възход, пазарният успех на електроинструментите Raider се дължи и на изключително широката продуктова палитра, каквато никоя друга европейска марка в този ценови сегмент не предлага.
Създавайки собствени марки и конкретно Raider, фирмата се заангажира дългосрочно с нейното развитие по отношение на разширяване на видовете машини, обособяването на отделни подсемейства на основната марка, специално съобразени с отделните групи потребители и условия при експлоатацията на техниката, с непрестанното усъвършенстване на предлаганите машини по отношение на по-висока производителност, добавяне на нови функционални предимства при всеки следващ модел, осигуряване на по-голяма дълготрайност, по-удобна и по-малко натоварваща работа с тях.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото