Какво не бива да се прави при строителство с блокчета YTONG

 

Из архива на списание „Направи сам“ – бр. 11-12/2001 г.

 

За 39-те години, откак редовно излизат броевете на „Направи сам“ – първоначално като вестник, после във вид на книжно списание, а от 2012 г. – онлайн списание в интернет, редакцията е създала огромен архив от публикувани статии. Те, разбира се, отразяват духа на времето и най-вече наличните на пазара инструменти и материали, фабрични изделия за изграждане и обзавеждане на дома. Десетилетията на оскъдица отпреди отприщването на пазара след знаменателната 1989 г., обясняват потребността и големия интерес, който предизвикваха статии за пригаждането на реле за мигачите от Москвич за Лада, за ремонтиране на капсулования кран за отоплението на същата тази Лада (за която след вноска от 1500 лв. се чакаха 15 години до покупката й), направата на стойка за странично обръщане на колата за ремонт на прогнилото от ръжда купе, саморъчна изработка на мотокултиватор или моторна пръскачка от стар компресор на хладилник и много други подобни. Продиктувани единствено от неволята, днес те изглеждат комично за едни, за други са непълно непонятни. Намират се и хора, у които подобни примери на принудителна техническа изобретателност дори пробуждат старателно култивираната носталгия по отминалите им млади години. Статиите за поредните нови модели машини и инструменти имат предимно познавателна стойност за развитието на техниката.

Има обаче и немалко статии с непреходна стойност, като проекти за изработване на мебели и други конструкции, за строителни материали и технологии, които не са загубили своята актуалност и до днес.

Такава статия е „Какво не бива да се прави при строителство с блокчета YTONG“, публикувана в края на 2001 г.

Неин автор е инж. Бойко Пенев, един от най-изтъкнатите специалисти в тази област, ръководител на отдел „Приложна техника” в „Ксела България”

 

 

Строителната система YTONG навлезе трайно в строителната практика у нас. Тя извежда на съвременно техническо равнище зидарската технология – един от най-древните известни на човечеството способи за изграждане на сгради. Лекотата и простотата на изпълнение привличат не само професионалните строители, но и домашните майстори със сръчни ръце и желание за творчество. Утвърждаването на системата и набирането на опит в прилагането й са съпроводени с преминаването през неизбежните за всяко начало пропуски и грешки. Много строители започват да „усъвършенстват” и „подобряват” технологията, преди да са я опознали и овладели в детайли. По този начин се раждат и разпространяват множество заблуди, които, за съжаление, се приемат и вкореняват по-бързо и по-трайно от доказаните и неоспорими технически правила. Систематизирането на основните пропуски и грешки при прилагането на строителната система YTONG ще помогне за преодоляването им, като направи по-спорен труда на изпълнителите и им даде възможност да изпитат задоволство.

 

Ето какво не бива да правим при работа с YTONG:
1. При приготвянето на лепилен зидарски разтвор за свързване на блокчетата към заводски произведената суха смес не трябва да се прибавя нищо друго освен вода. Всички строителни лепила, предназначени за зидария, както фирменото YTONG, така и другите, разпространявани под различни търговски марки, представляват цименто-пясъчни състави, модифицирани с пластифициращи и водозадържащи химически добавки. Прибавянето към заводските смеси на цимент, лепила от типа на Ц200, пясък и други вещества нарушава първоначалното проектно съотношение между компонентите им. Във всички случаи резултатът е влошаване на технологичните свойства на лепилата, затруднения при работата, намаляване на якостта им и в крайна сметка нискокачествена зидария. При подобни химически експерименти на строителния обект или у дома често се достига и до плачевни последствия – зидарии с нищожна или нулева якост на разтвора. Блокчетата практически не са свързани помежду си и след измазване и шпакловане контурите им се очертават с пукнатини. Такива дефекти са неотстраними и правят зидарията негодна за експлоатация.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото