Как да изберем градинска помпа или хидрофорна уредба

Metabo_Berechnung1
Приложенията на водните помпи са многобройни и разнообразни, което често поставя на изпитание правилния избор на помпата. Задачата се усложнява допълнително и от това дали изпомпваната вода е чиста или замърсена с различни примеси, включително с пясък и по-едри твърди включвания с големина, достигаща дори до размерите на чакъл. Затова ще направим кратък преглед на видовете помпи и тяхното приложение, както и на типичните решения за осигуряване на собствено, независимо от водопроводната мрежа захранване с вода за напояване, за производствени, санитарни и битови нужди. Ще обърнем внимание върху избора на градинска помпа или хидрофорна уредба и с оглед на обновяването на тази продуктова гама, което Metabo започна в началото на тази година с пускането на пазара на нова серия помпи с чугунено тяло и базирани на тях хидрофорни уредби (Б.Р. статията ще публикуваме в следващия брой на списанието).
За пестене на място, основните видове помпи според тяхното предназначение и потребителска целева групи са систематизирани в табличен вид. Подробно описание на различните видове помпи на Metabo може да намерите в тази статия. Затова тук ще се спрем съвсем накратко на основните и най-често използваните помпи в домашната градина, селското стопанство, производствените и битовите нужди.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото