Как се прави добрият покрив – голямоформатни керемиди „Туист“

Tondach1
Продължение от НС 7-8/2015
Няколко поредни статии посветихме на темата „Как се прави добрият покрив?“, защото покривът в много голяма степен определя експлоатационна дълготрайност на сградата, условията за обитаване, като и нейната енергийна ефективност. Той в най-голяма степен защитава сградата от дъждове и сняг, предпазва поне последния етаж от ветровете и слънчевия пек. Едва след като сградата бъде сигурно защитено с качествено изпълнен покрив, може да продължи останалата част от строителството. При ремонт или саниране на съществуваща сграда за повишаване на нейната енергийна ефективност по правило се започва именно от покрива.
В публикуваните досега статии се постарахме да дадем отговор на основни ключови въпроси:
» Изисквания към покривната конструкция за предпазване и изолиране на сградата от атмосферните влияния.
» Предимствата на керамичните керемиди за изпълнение на дълготраен покрив, осигуряващ оптимални условия за обитаване и привлекателен външен вид на сградата.
» Характеристиките и качествата на керемидите на австрийската компания Tondach, наложили я като водещ производител в Централна и Източна Европа.
» Видовете керемиди на Tondach, които се предлагат към момента у нас, техните основни технически параметри, специфични качества и типични приложения.
» Критерии за избор на подходящия модел керемида при различни конкретни случаи и наклон на покрива.
» Предимства и особености при закрепване на керемидите Tondach чрез „приплъзване“.
» Специални хидро- и пароизолационни (климатични) мембрани на Tondach и тяхното приложение за сигурна, плътна и добре хидро- и топлоизолирана покривна конструкция.
» Влияние на снежното натоварване върху покривната конструкция.
В тази статия ще разгледаме изпълнението на възлови технически решения за правилно изпълнение на покривното покритие с керемиди на Tondach, осигуряващи максимално използване на техните възможности и предимства за осигуряване на дълготрайна защита на сградата.
Според големината си предлаганите у нас керемиди се делят на две големи групи: с нормални размери и голямоформатни. В предишната статия бе направена съпоставка между основните технически параметри – броя на керемидите, необходими за покриване на 1 m² площ и натоварването на носещата конструкция, посочени бяха и експлоатационните предимства на едни или други керемиди, примерно в зависимост от наличието на дървета в близост или други характерни дадености. Крайният избор, естествено, зависи от големината на покрива, архитектурния облик на сградата и строителните традиции в района, както и далеч не на последно място – от личния вкус.
Още първите публикации в „Направи сам“, посветени на току-що появилите се на българския пазар керемиди Tondach, целяха да изтъкнат предимствата и най-вече на пояснят тънкостите при правилното изпълнение на покривната конструкция с модела „Винеам“, който бе първият сериозен пробив на австрийския производител в България. Това бе необходимо, най-малкото защото тези бяха първите керемиди, които позволяват монтиране чрез „приплъзване“ и произтичащите от това ред други предимства, правещи покрива по-сигурна и дълготрайна преграда срещу дъжда и останалите природни въздействия.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото