Как се прави добрият покрив. Обезопасяване на покрива срещу свличане на сняг


След запознаване с поредица от статии в списанието, посветени на продуктите Tondach на Wienerberger, у заинтересования читател едва ли е останало съмнение в предимствата на керамиката като материал за покриване на различни по големина и предназначения сгради. Това е доказала европейската, а и практиката в много други държави. От много столетия насам. Такава е и традицията в следосвобожденска България, заменила каменните плочи с европейската керамична керемида.
Появата на първите керемиди с марката Tondach на българския пазар силно промени представите и строителната практика за изграждане на покривни конструкции, изпълнени с най-съвременни керамични материали. Австрийската компания Wienerberger е не само световен лидер в производството на тухли. Тя има водещи позиции и на европейския пазар в производството на керамични керемиди. Керемидите с марката Tondach са безспорен лидер на пазарите в Централна и Източна Европа, включително и в България.

Някои наричат покрива петата фасада на сградата, като имат предвид навярно неговия принос в цялостния архитектурен облик на сградата. Според нас той се нарежда по-напред в тази класация, защото, особено при по-ниските едно- и двуфамилни сгради покривът се вижда от всички страни и отдалеч оказва силно влияние върху цялостното им възприятие.
Покривът има решаващо значение за нормалното и здравословно обитаване на сградата, особено върху нейната дълготрайност. Негова е задачата да я предпазва сигурно и безотказно в продължение на десетилетия срещу проникването на вода от дъжд и сняг, да предотвратява проникването на външен въздух, да устоява на бурните ветрове и слънчевото греене.
Поради многобройните изисквания от разнообразно естество – механична здравина, устойчивост на външни въздействия и дълготрайност, водонепропускливост, съчетана с парапропускливост, добра топлоизолация, шумоизолация и др., покривът представлява сложна конструкция. Желаното качество, търсеният ефект на „завършения покрив“ може да се постигне единствено при наличие и умело използване на цялостна система от материали, каквато Tondach предлага. Всеки от тях има своето предназначение и място в покривната система. Нищо не е оставено на самодейното творчество на майстора да изкусурява на място. Както това бе до преди появата на цялостни решения „от един производител” и на българския строителен пазар.
Досега в „Направи сам“ се постарахме да подпомогнем читателите си при взимане на самостоятелно решение за строителството на нов или основно обновяване на стария покрив. Процесът на реновиране започва от покрива, защото при течащ покрив току-що завършената топлоизолирана фасада ще бъде бързо компрометирана.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото