Керамиката – материал за зидане с хилядолетни традиции

В продължение на четири години „Направи сам“ публикува поредица от статии за керамичните блокове и тухли за зидане на Wienerberger – световният лидер в производството на този основен строителен материал. Читателите на списанието са измежду най-информираните, а често и първи научаваха за технологичните новости и новите продукти, създадени от австрийската компания. Насочихме вниманието си към Wienerberger, защото компанията е измежду тези, които задават световното ниво в своята област.
От качествата на материала, с който са направени зидовете на сградите, в които прекарваме преобладаващата част от живота си, зависи здравето на хората, тяхната работоспособност. От верния избор на материала за зидане в немалка степен зависи и финансовото им здраве, като проблемът особено силно се обостря през студените, често и през горещите месеци на годината. Причина за нашето внимание е и фактът, че през 2007 г. „Винербергер“ ЕООД изгради своя първи завод в България, което направи произвежданите в него блокове за зидане още по-достъпни за нашия строителен пазар.
1
Австрийската компания плътно следва тенденциите за икономия на топлинна енергия в сградите и при всяка поредна промяна на нормативните изисквания, почти на часа на пазара се появяваше нов материал, който удовлетворява завишените норми, при това с аванс. Типичен пример е промяната в Наредба №7 „За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“, според която от началото на 2010 г. коефициентът на топлопреминаване (U) за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите, граничещи с външния въздух, бе снижен до 0,35 W/m²K. Отговорът на „Винербергер“ бе незабавен – блоковете за зидане Porotherm 38 N+F Hi позволяват изграждане на неносещи външни стени, отговарящи на новите изисквания, без да е необходимо поставянето на каквато и да било допълнителна топлоизолация, т.е. зидът е изцяло монолитен. Освен подробно описание на всеки нов материал, в списанието са описани и тънкостите при зидане с блоковете Porotherm – строителни разтвори, специализирани инструменти , дори и онлайн базиран калкулатор, с който всеки лесно и най-важното професионално може да проектира външните зидове на къщата си.
За тези четири години в списанието се натрупа критична маса от специализирани статии, посветени на материалите на Wienerberger, което ни навежда на мисълта, че е назряла потребност от обзорен анализ за това, как един от най-древните, използвани от човека строителни материали – глината, се превърна в основен продукт на най-съвременните строителни технологии.

Традицията
Керамичните тухли са най-древният дълготраен строителен материал, използван от практически всички цивилизации. При разкопки в Месопотамия са открити тухли, печени преди около 6000 г., които и до ден-днешен са запазили своите строителни качества. С печени тухли е градена Вавилонската кула, Великата китайска стена, Колизеумът в Рим и безброй много други исторически сгради.
Началото на съвременното производство на керамични тухли е поставено в Германия и Австрия – през 1854 г. е създадена първата преса за тухли, а през 1858 г. – и първата рингова пещ за тяхното изпичане. Историята на съвременната тухла като основен градивен материал в строителството е неизменно свързана с биографията на австрийската Wienerberger . Компанията е основана през далечната 1819 г., когато започва работа първата тухларна, разположена в хълмистата местност Wienerberg (Виенски хълм) край Виена. От 1868 г. тя е регистрирана на Виенската фондова борса и до 1986 г. се развива успешно в рамките на своята страна. След тази година Wiеnerberger излиза първо на пазара в Германия, след което започва бързото интернационализиране на компанията, което я извежда до световните върхове в производството на керамични строителни изделия

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото