Лазерният нивелир GSL 2 Professional открива неравности на подаБързото развитие на светодиодната техника доведе да появата на различни измервателни уреди, между които най-многобройна е групата на т.нар. лазерни нивелири. Точкови или изчертаващи линии, с един или няколко разположени под прав ъгъл един спрямо друг лъчи, ротационни, самонивелиращи се и т.н., в професионално или любителско изпълнение, те трайно намериха своето място от професионалното строителство до домашната работилница. За голямото разнообразие на такива измервателни уреди говори и фактът, че само в професионалната си серия към момента Bosch предлага 12 модела на лазерни нивелира и още 3 – в любителската.
Най-новият модел на Bosch GSL 2 Professional обаче се различава от всички останали лазерни нивелири, предлагани не само от немския гигант, а и на световния пазар въобще. Той е първият нивелир, чиято тясна специализация е бързото, сигурно и точно откриване на неравностите върху подове. С помощта на повечето от останалите нивелири може да се маркира нивото на хоризонтална равнина на определено разстояние от пода, примерно върху околните стени на помещението, ако ги има, и от така очертаната линия да се измерва и маркира върху стените нивото на пода. И да се постигне хоризонтална повърхнина на пода по продължение на стените, няма никаква гаранция, че цялата му повърхност ще лежи в една равина, без по-високи или по-ниски места. Дори когато саморазливащите се подови замазки се изпълняват технологично правилно, няма гаранция, че на места повърхността няма да се получи по-ниска или по-висока. В повечето случаи такива отклонения са неизбежни. Независимо какво ще бъде връхното покритие, дали ще се полагат плочи, паркетна или друг вид твърда настилка, едно от основните изисквания за добро качество на връхното покритие е основата навсякъде да бъде напълно равна. Известно е, че основно изискване при полагане на подови плочи чрез тънкослойно залепване е да няма разлика в нивото на пода по-голяма от 3 mm. Това измерване все още се прави по престарелия метод на положен върху пода мастар с дължина 2–3 m. Осъвременяването на този способ е стигнало до замяна на дървения мастар с изработен от алуминиев профил, което все пак е крачка напред, защото фабричният мастар поне има прав и равен кант. За да се установи разлика в нивата, мастарът трябва да се поставя многократно, докато се обиколи целият под. При това всяка измерване се извършва на парче, участък по участък, защото мастарът не може да покрие участък с дължина 10–20 m и с него очевидно не може да се осигури необходимата точност.Така описаните проблеми и примитивните способи за измерване на неравностите върху пода вече са на път да останат в миналото благодарение на първия по рода си лазерен нивелир Bosch GSL 2 Professional.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото