Лазерни нивелири на Kapro


От продуктовата гама Prolaser на Kapro представяме четири нивелира, които заедно дават обща престава за лазерната измервателна техника, която израелската фирма предлага на световния пазар. Благодарение на „Ташев-Галвинг“ нивелирите на Kapro вече са добили признание и успешно се продават и в България.

Prolaser 891 Laser Square

Този несложен и евтин нивелир е отличен помощник при полагане най-вече на подови настилки с плочки. С негова помощ работата на професионалиста ще върви значително по-бързо и с по-добро качества, а на хора без изградени с продължителна практика окомер и умения, той помага, макар и по-бавно, да постигат качество на настилката, с което да се гордеят.
Нивелирът излъчва два добре фокусирани тънки лазерни лъча, разположени под ъгъл 90° един спрямо друг. Те очертават върху пода две взаимно перпендикулярни линии, които улесняват полагането на плочките в прави редове, така че фугата между тях да се получава права и еднакво широка. Нивелирът се използва еднакво успешно независимо от начина на разполагане на плочките – успоредно на някоя от стените или диагонално. Очертаните от двата лазерни прожектора линии не прекъсват в края на пода, а продължават по срещуположните стени, след това частично и върху тавана. Това улеснява работата, когато се цели съвпадане на фуги между подовата настилка и стенната облицовка. Понеже по принцип първо се прави стенната облицовка, нивелирът спомага за точното поставяне на първата подова плочка, по която се повеждат останалите. Подобни решения са възможни най-често при хоризонтални подове с успоредни на някоя от стените редове плочки, както и при еднаква широчина на подовите и стенните плочки. Всичко това ще зависи от конкретния случай. Важното е, че нивелирът притежава възможности, които ще подпомогнат работата, когато това е необходимо.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото