Легла – „сандвич“

Cov1_100Из архива на вестник „Направи сам“. Публикуваме статията във варианта й, поместен в сборника „Най-доброто от вестник „Направи сам“, том II, издание 1989 г.
Славчо Иванов, Борис Ачков, Кънчо Кожухаров

На пръв поглед задачата изглежда неразрешима: хем през нощта да има две нормални легла за деца или юноши (някои гости също могат да пренощуват на тях), хем през деня, когато стаята е нужна за други цели, леглата да не заемат повече място, отколкото се полага на едното от тях. Двуетажните кревати не дават отговор на задачата, защото вторият им етаж продължава да стърчи ненужно и през деня.
leglo1_sКойто е избързал да погледне илюстрациите (фиг. 1), сигурно вече е открил решението на загадката.
Тайната на тези две легла е, че като се поставят едно върху друго (няма значение кое е отгоре), се получава едно легло с нормална височина от пода, 440 mm, на което човек може да полегне през деня.
Дългите 1 и късите 2 царги (фиг. 2) се отрязват от шпервани плочи или иглолистен материал с дебелина 20 mm. Тяхната широчина е 150 mm, а дължините им са показани на чертежа. На късите царги се пробиват по два отвора с диаметър 60 mm, които служат за по-удобно хващане при преместване на леглата. Царгите се свързват с дибли 8, като контактните повърхнини първо се намазват с лепило. Рамката се сглобява и се фиксира със стеги. След като се проверят двата диагонала – те трябва да са равни- четирите прави ъгли се укрепват отдолу със стоманени ъгли за прозорци 11 и винтове за дърво 12. Скарата, върху която ляга дюшекът, се изработва от иглолистен материал. Надлъжните летви 4 са със сечение 20 х 30 mm. Те се закрепват към дългите царги с винтове. Напречните летви 5 са със сечение 15 х 30 mm. Те лягат свободно в прорезите на надлъжните летви (фиг. 2, възел Б). Двете крайни летви 6 на скарата са със същото сечение както дългите – 20 х 30 mm.
leglo2_sНай-голямо внимание трябва да се обърне на краката 3. Те са с характерна форма и се изрязват точно по размерите, показани на фиг. 3. При монтажа трябва да се спазва следната последователност. Най-напред се закрепват с винтове четирите крака на едното легло – на разстояние 150 mm от късите царги 2. Това легло се поставя на земята върху краката си. По горните кантове на дългите и късите царги съвсем леко с пирончета се приковават дистанционни летвички с дебелина 5 mm (те после се махат). Loglo3_sВърху тях се поставя рамката на второто легло. Над краката на долното легло се поставят краката на горното – така че издатъкът на долните да влиза в прореза на горните. Прорезът и издатъкът служат само за водене, а иначе кракът стъпва върху пети – от двете страни на прореза. Четирите крака на горното легло се монтират с винтовете, като двете легла са поставени едно върху друго. След това се разменят местата им и се проверява дали и при обратното поставяне краката пасват един към друг. Дозатягат се винтовете на всички крака и се отковават дистанционните летвички.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото