Лентов хаспел за керемиди, тухли и други строителни материали


Подхващаме писането на тази статия с особено голям интерес и акумулирано от години пристрастие, породени от лично изстрадан до болка личен строителен опит, придобит основно по времето на социализма, когато малките жилищни и вилни сгради се строяха по „стопанския начин“. Иначе казано – с физическия труд на семейство, рода и приятели. За оскъдицата от материалите и липсата на машини, да не говорим. След 1989 г. се отприщи потокът на промяната, който особено силно засегна и строителството. Наред с новото строителство, наложи се всичко, строено до това време, където това бе възможно, да бъде изтърбушено и подменено със съвременни, качествени материали – покриви, дограма, топлоизолация, хидроизолации, инсталации и др.
Сред това тотално обновяване, деликатно наричано „саниране“, покривната конструкция заема особено важно място. Обичайно се започва от нея, защото тя защитава сградата от дъждове, снегове и бури, от покрива в немалка степен зависят и разходите за отопление. Ето защо в „Направи сам“ сме разработили и публикували близо 40 специализирани статии, посветени на изграждането на съвременни покривни конструкции, представляващи завършени системи от съвременни висококачествени материали – керемиди, шиндли, покривни аксесоари, хидроизолационни мушами (мембрани), топлоизолация, улуци и др. Акцентът бе поставян върху новите материали и строителни технологии, които гарантират изграждане на качествен и дълготраен покрив.
Сега, за пръв път, имаме възможност да представим едно отскоро достъпно и у нас подемно съоръжение, за каквото поколения строители, особено майсторите на покриви, навярно само са си мечтали. Става дума за достъпно и лесно за използване подемно устройство, което на практика не само почти елиминира тежкия физически труд за изкачване на керемидите и останалите материали на покрива, за сваляне на старите, но и невероятно ускорява този процес.
А това никак не е без значение, когато става дума за тонове материали. При ремонт на стар покрив, товарът горе-долу се удвоява поради необходимостта от сваляне на старите керемиди.
Така например дори и при къщичка с площ до 60 m², силно разпространени у нас, защото това бе допустимата разрешена по „онова време“ квадратура във вилните зони, и двускатен покрив с площ около 100 m², теглото на керемидите е около 3500 kg, ако са керамични и около 4700 kg при бетонни керемиди. За къща с площ 100 m² (около 170 m² покрив) тяхното тегло достига до около 6000 kg при първите и 8000 kg при втория вид керемиди. Допълнително трябва да бъдат качени капаците, рулата с мушама и други елементи на покривната конструкция.

При основен ремонт тези стойности се удвояват. При обитаема сграда, задачата допълнително се усложнява, защото ремонтът трябва да се извърши във възможно най-кратък срок. Оставена без покрив, тя лесно би могла да бъде наводнена от ливнал се дъжда.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото