Лепене със стопяеми лепила – пистолети, дюзи, лепила


След като представихме сензорите за движение на фирма STEINEL, създадените благодарение на тях „интелигентни осветителни тела“ и пистолетите за горещ въздух, запознаването с продуктите на тази немска фирма няма да бъде пълно, ако пропуснем едно друго направление, намиращо широко приложение в домашната работилница независимо кой от семейството е майсторът. Става дума за лепенето със стопяеми лепила, което при познаване на някои тънкости и най-вече при наличието на нескъп инструмент – пистолета за лепене, е практична алтернатива на класическите течни лепила при свързване и възстановяване на най-различни материали. Поради това немалко фирми предлагат такива пистолети. Малко обаче са тези, които предлагат и пълния набор от дюзи и лепила за тях. Сред тях е и немската STEINEL. Затова ще разгледаме нейните пистолети, като ще се опитаме да навлезем по-навътре в технологията за лепене със стопяеми лепила.
Този начин на лепене не е новост. Новост са все по-усъвършенстваните модели на пистолети за лепене, както и появата на нови лепила, позволяващи по-здраво слепване на все повече материали. Лепилото е твърдо и се продава във вид на пръчки – най-често с диаметър 11 mm. Пръчката се напъхва през отвор в задния край на пистолета, докато достигне (или влезе) в нагревателна камера. Тук лепилото се стопява като се нагрява до температура 210–220 °C. С натиск върху спусъка на пистолета пръчката се избутва напред, а тя от своя страна изтласква през дюзата намиращото се в камерата течно лепило. В зависимост от приложения върху спусъка натиск и диаметъра на дюзата количеството на лепилото се дозира лесно и се нанася върху слепваните повърхности. Предметите се притискат един към друг и се придържат така до около 2 min докато лепилото изстине и се втвърди.
В редица случаи лепенето със стопяемо лепило има своите предимства пред използването на класическите течни лепила. Така например само две минути след залепването предметът е годен за използване. Твърдото лепило на практика е вечно – използва се само колкото е необходимо за залепването, а останалата част от пръчката, както и останалите резервни пръчки, могат да бъдат съхранявани с години. Останалото в пистолета лепило също се използва изцяло при следващото лепене. Пистолетът не се почиства от намиращото се в него лепило. С две думи, човек винаги има под ръка годно за употреба лепило, което се изразходва докрай. Разликата в това отношение с течните лепила е очевидна, защото немалко от тях след отваряне на тубата бързо желират, втвърдяват се и стават негодни. Твърдите стопяеми лепила не съдържат разтворители, които в една или друга степен са вредни за здравето. Те не са запалими, при лепенето не отделят мирис. Количеството втечнено лепило може да се дозира точно. Не на последно място залепването със стопяемо лепило е до около 75% по-евтино в сравнение с останалите видове лепила.

Лепенето със стопяемо лепило също крие своите опасности, колкото и да са взети конструктивни мерки за обезопасяване на пистолета. Така например дюзата, която се нагорещява до температурата на лепилото, е поставена в защитен кожух, от който стърчи възможно по-къса част от нея. Това силно намалява вероятността от неволен допир до нея. Необходимо е да се внимава стопеното лепило да не капне върху някой от пръстите, които придържат залепваните предмети. Изгарянето е доста болезнено, още повече че лепилото бързо се втвърдява и отлепването му от кожата усилва болката. Затова не бива да се проявява нетърпение, а да се изчаква докато лепилото се втвърди и изстине до поносима на пипане температура.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото