Мазани безшевни хидроизолации с течни материали „Изомакс“


Целта на всяко изложение е да създава оптимални условия за представяне и осъществяване на контакти между производителите, респективно търговците, които предлагат техните продукти и потребителите им. Стремежът да се види и проучи новото, това което все още не познаваме, да се намерят оптимални решения за строителни и ремонтни дейности, привлича посетителите на специализирано изложение каквото е „Българска строителна седмица“. Тазгодишното му издание не правеше изключение. Затова бихме искали да споделим с читателите на списанието едно от собствените ни открития на това изложение, което според нас заслужава по-обстойно внимание и по-широко огласяване.
Сред палитрата от световно известни производители на строителни материали и по-специално в областта на строителната химия, се открояваше щандът на български производител, имащ куража, интелектуалния и организаторски потенциал да създава собствени оригинални продукти. Продукти, които продава не само у нас, но намират радушен прием и в държави, самите те водещи производители на високотехнологични строителни материали. Да предлага материали и технологии на най-високо ниво, по-ефективни и удобни за изпълнение от досега съществуващите.

Тази „бяла лястовица“ на българския производствен хоризонт е фирма „Изомакс“, а възторженото ни встъпление е породено от първото ни запознанство по време на изложението с нейната история и продукти, с основателя и ръководител на фирмата инж. Петър Байчев. Интересът ни към продуктите на „Изомакс“ бе отключен най-вече от това, че позволяват лесни, с високо качество и дълготрайност решения на един от изключителна важност и същевременно сложен проблем – хидроизолацията на всякакви видове сгради и други строителни съоръжения. Проблем, който засяга всеки вид строителство – от многоетажните сгради до еднофамилната къща, вилата и гаража на двора.
Ще си позволим да разширим представянето на фирмата и от гледна точна на въпиющата необходимост журналистиката да издирва и популяризира стойностните примери от времето, в която живеем, стойностните източници на национално самочувствие и гордост.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото