„Международен ден на медиите 2021“ – групата STIHL продължава курса на възходящо развитие в световен мащаб


Централното събитие в „Международния ден на медиите 2021“ бе пресконференцията на Управителния съвет на STIHL AG. Тя бе ръководена от неговия председател – д-р Бертрам Кандзиора, който представи пред журналистическата аудитория основните производствени и финансови резултати на групата STIHL за изминалите от началото на годината осем месеца. Д-р Кандзиора се спря също така и на част от новите продукти на STIHL, които ще бъдат пуснати на пазара през първото полугодие на идната година.

Д-р Бертрам Кандзиора, Председател на Управителния съвет на STIHL AG

Д-р Бертрам Кандзиора специално подчерта, че групата STIHL продължава курса на растеж от миналата финансова година, като от януари до август 2021 г. е постигнала оборот от 3,51 милиарда евро. Това отговаря на ръст от 11,7 % в сравнение със същия период на предходната година.
Коригираният според валутния курс ръст на оборота възлиза на 15,4%. Към 31 август 2021 г. по света за групата STIHL са работили 19 523 служителя, което е със 7,3% повече отколкото в края на 2020 г.
По отношение на произведената и реализирана продукция, Председателят на Управителния съвет на STIHL AG, д-р Бертрам Кандзиора, заяви, че: „Пласментът и оборотът на всички наши групи продукти се намират значително над стойностите от предходната година, повече от планираните. Високото ниво на ангажираност, гъвкавостта на екипа ни и прозорливото планиране на производството, пласмента и логистиката направиха това възможно – въпреки че недостигът на суровини, липсата на производствен капацитет при доставчиците и при STIHL, както и ограниченият транспортен капацитет доведоха до значителни смущения във веригите за доставка. Без тези ограничения бихме могли да произведем и продадем още повече продукти“.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото