Монтирай сам улука и водосточните тръби – част II

Продължение от миналия брой

Монтиране
Най-досадната част от работата е отстраняването на стария ламаринен улук. За тази цел керемидите от първия ред трябва да бъдат повдигнати и преместени 1–2 реда по-нагоре, за се освободи необходимото за работа място. След като лентичките, които придържат улука бъдат огънати нагоре, неговото сваляне вече не представлява проблем. Старите метални скоби с 99,9% вероятност са били приковани с ръждясали през годините пирони, за чието изваждане най-подходящият инструмент е къс „кози крак“. В зависимост от дълголетието на покривната конструкция най-вероятно единствено наличната някога в складовете за строителни материали покривна мушама отдавна е навлязла в стадий на разпадане. Ето защо е добре да се вземат някакви, макар и временни, мерки за частично закърпване на положението, докато дойде време за подмяна на старите керемиди с нови. Става дума за защита на дъсчената обшивка поне в откритата от керемиди ивица. Под края на старата мушама може да се подпъхне, докъдето е възможно, ивица от специално покривно фолио, което да отвежда в улука евентуално проникналата под керемидите вода. Фолиото се приковава към дъските със скоби и такер
Ако изобщо има някаква тънкост при монтирането на улука, това е да му са даде подходящ наклон за оттичане на водата към водосточната тръба. Препоръчителната стойност на този наклон е 2–3 mm/m. На 10 m улук това прави денивелация от някакви си
20–30 mm, която от земята въобще не се забелязва. Затова по наше мнение, стига широчината на челната дъска да позволява, този наклон може да се увеличи примерно на 5 mm/m. Така ще се ускори оттичането на водата и улесни отмиване на попадналите в улука замърсявания. Колкото и старателно да се работи, добре е накрая да се провери функционирането на улука като в най-високата му част се изсипе бутилка вода, за да се проследи дали се оттича безпрепятствено.
Използването на пластмасови скоби има голямото предимство, че закрепването им в права редица при необходимия наклон става много лесно. Той се контролира с нивелир. Колкото е по-добър и точен, толкова по-добре. Показаният на снимката нивелир с електронно отчитане Sola е най-доброто, което може да се желае – висока точност, видима от разстояние цифрова индикация, възможност за определяне на наклона в различни мерни единици, запаметяване на избрана стойност, при достигане на която той издава звуков сигнал. Нивелирът има и точков лазерен прожектор, с чиято помощ много точно и лесно може да се определи местоположението на скобата в срещуположния край на улука.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото