Монтиране на изхвърлящи панти

В този брой на списанието подробно разгледахме видовете изхвърлящи панти, тяхното приложение и най-важното – как да се подбере най-подходящата панта според конкретното й приложение. В статията бе акцентирано върху пантите на световния лидер в производството на мебелен обков – немската фирма Hettich. Тук ще разгледаме тънкостите при монтажа на изхвърлящи панти, включително използването на специализирания шаблон, също производство на Hettich.

Монтиране на главата
Изхвърлящите панти се монтират по-сложно, отколкото обикновените шарнирни панти. За тях е необходим и специализиран инструмент – фрезер за глухи отвори Ø35 или Ø26, според вида на пантата. Най-отговорната операция при монтажа е издълбаването на отвора за главата. Местоположението на центъра на отвора трябва да се определи точно в зависимост от разстоянието „C”, дадено от производителя или определено емпирично. Всяко отместване на върха на фрезера встрани от определения център впоследствие може да създаде проблеми при монтирането и функционирането на пантите. Отворът трябва да има строго цилиндрична форма, а стените му да бъдат перпендикулярни спрямо повърхността на вратата. В противен случай главата на пантата ще стои хлабаво в отвора и пантата няма да бъде здраво монтирана. Към всичко това трябва да се добави и изискването за точно спазване на предписаната за дадената панта дълбочина на отвора. За пантите Intermat на Hettich тя е 12,8 mm, което ще рече, че при плоча с дебелина 15 mm само 2,2 mm делят върха на фрезера от пробиване на лицевата повърхност на плочата. Най-малкото невнимание или трепване на ръката и… вратата е за брак.
Всичко, казано дотук, означава, че пробиването на отворите за пантите трябва да се извърши на настолна бормашина, при която перпендикулярността и дълбочината на пробиване са лесно постижими, а подаването на фрезера да става бавно и с контролиран натиск. Пробиването с бормашина, държана на ръка, най-често води до нежелани резултати.
Ако меракът и потребностите са ви отредили да монтирате две-три вратички годишно, с повече старание и внимание може да се справите по описания начин. Все пак най-евтината настолна (колонна) бормашина струва около 150 лв. и освен това работата с нея предполага наличието и на работилница с тезгях.
След този увод логично следва въпросът „Има ли по-добро решение”? За различните дърводелски сглобки отдавна се предлагат специализирани шаблони, които не само улесняват многократно работата, но и гарантират постигане на максимална прецизност при пробиване на отворите. За монтиране на изхвърлящи панти също има специални шаблони, като показания тук на Hettich.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото