Най-мощният електропнeвматичен къртач на Hitachi H 90SG

Hitachi1
Миналата година японската компания Hitachi пусна на пазара къртач, чиито технически характеристики значително надвишават най-добрите постижения на конкурентните модели в този клас. Представяме новия модел електропневматичен къртач H 90SG сега, защото от началото на тази година той вече се предлага от фирма „Ташев-Галвинг“.
Енергията, с която машината кърти, е впечатляваща – 70 J енергия на единичния удар. Това постижение и досега не е надминато. Още по-впечатляваща е производителността на къртача – средно 512 kg в продължение на 30 min работа, докато постижението на най-близкия по този показател конкурентен модел е едва 384 kg при къртене на бетон със същите характеристики. Иначе казано, за единица време къртачът на Hitachi H 90SG е съответно с 30% и 40% по-производителен от следващите го най-близо два конкурентни модела, които имат и същата мощност на електродвигателя, каквато и H 90SG – 2000 W.
Доколко конструкторите на Hitachi са успели да подобрят своя най-нов модел, показва и сравнението с неговия предшественик H 90SE. Новият H 90SG има с 27% по-голяма енергия на единичния удар и e с 47% по-производителен от него.
Моделът H 90SG е шампион и по друг, с не по-малка важност, технически показател – нивото на предаваните върху ръцете на работещия вибрации по време на работа. Този показател особено внимателно се наблюдава и всеки производител хвърля максимални усилия да постигне все по-ниски стойности, защото от това зависи ефективната продължителност на работа в рамките на работния ден, зависи опазването на здравето и съхраняването на работоспособността на работниците.
Проведените тестове са показали, че при H 90SG нивото на предаваните върху ръцете на работещия вибрации са 7,7 m/s², което е значително по-ниско от най-близките конкурентни къртачи, които при това имат по-малка енергия на удара. По този показател постижението при H 90SG е с 54% по-добро и от неговия предшественик H 90SE.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото