Насоки за технологично развитие на STIHL и нови продукти


Следвайки установените традиции при провеждане на ежегодните пресконференции на STIHL, наред с икономическия и финансов анализ на резултатите от отминалата година г-н Михаел Трауб посвети значителна част от изложението си за представяне на дългосрочните насоки за технологичното развитие на производствената дейност на Групата STIHL.

Михаел Трауб, Председател на Управителния съвет на STIHL AG

Също така, той илюстрира постигнато технологично ниво чрез кратко представяне на подбрани нови машини и инструменти. Някои от тях са представени в „Направи сам“, за други, които вече се предлагат у нас, това предстои. Има и съвсем нови модели, които ще представим подробно, щом бъдат пуснати от „Андреас Штил“ ЕООД за продажба у нас.
Откак в началото на 2009 г. STIHL пусна на пазара своите първи акумулаторно захранвани електроинструменти (ножиците за храсти HSA 65 и HSA 85), въпросът не е дали, а кога те окончателно ще изместят събратята си, работещи с класически бензинов двигател. Така, както неизбежно това става и с автомобилите. Тази глобална трансформация има и своята емоционална страна за Групата STIHL, защото тя е световен лидер в производството на машини за работа в гората, за поддържане на паркове и други градински насаждения – били те декоративни, зеленчукови или лозя. От 1971 г. насам моторните триони STIHL, неизменно са най-продаваните в света. С две думи, пред компанията стои трудната задача да се утвърди като лидер и в условията на извършвания в планетарен мащаб ускорен тотален преход към незамърсяващи околната среда производствени технологии и нови продукти. Това означава, че през годините на прехода тя трябва да продължи да усъвършенства своите бензинови машини, и същевременно да положи огромни усилия в развитието на акумулаторните продукти, където също да заеме лидерски позиции.
Близо стогодишната история на STIHL ни позволява да добавим, че фокусирайки усилията си в развитието на акумулаторните машини на най-високото технологично ниво за началото на 21 век, STIHL символично се връща към своите стогодишни корени. Към далечната 1927 г., когато основателят на фирмата – Андреас Штил, създава своя първи задвижван с електричество верижен трион, предназначен за напречно рязане на дървесни трупи. Две години по-късно, през 1929 г., той създава и своя първи бензинов верижен трион. Така започва впечатляващата история на една от най-успешните фамилни фирми в Европа, превърнала се в международна компания с дълбоки и здрави немски корени.
Макар и с постоянно намаляващ дял, бензиновите машини още години ще имат своето място на пазара. Това важи най-вече при работа в гората и за други специфични, силно натоварващи машината дейности. Тук STIHL също вече има решения, защото нейните двигатели с вътрешно горене са напълно пригодени да работят с току-що прохождащите на пазара синтетични екологични горива, които не замърсяват околната среда. Освен това, компанията участва и в разработката на специални биогорива за двутактови двигатели, каквото е MotoMix Eco.
След това кратко редакционно въведение, се връщаме към пресконференцията и изложението на г-н Михаел Трауб, което дава отговори на тези и други въпроси, вълнуващи почитателите на марката, били те професионалисти или любители.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото