Новата фамилия трилъчеви линейни лазерни нивелири на Bosch с обхват 360˚


Поредната новост, при това съвсем „гореща“, от октомври т.г., с която немският гигант Bosch обогати световния пазар на измервателни инструменти, е силно иновативната фамилия линейни лазерни нивелири. Наред с базисния GLL 3-80 Professional, тя включва още моделите GLL 3-80C Professional и GLL 3-80CG Professional.
GLL 3-80 Professional е наследник и заменя изключително популярния модел GLL 2-80P Professional – първия многолинеен лазерен нивелир с обхват на лъча 360°, който Bosch пуска през 2010 г. Оттогава GLL 2-80P Professional е ключов модел на пазара за професионални инструменти в страните от Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА). През изминалите години продажбите му са нараствали ежегодно с двуцифрен процент, като достигат до около 60% дял в този сегмент професионални инструменти.
Развивайки успеха на GLL 2-80P, през октомври Bosch пусна на пазара не един, а цели три нови модела, с които цели да си осигури и занапред палмата на световното първенство при производството и продажбата на този вид нивелири.
Новата фамилия е проектирана така, че да удовлетворява в най-висока степен изискванията на професионалната, основно строителната практика за работа в различни условия и най-вече нива на осветеност. Производителят е позиционирал всеки един от трите модела така, че да покрие широк спектър от изисквания, както използва най-съвременни иновационни технически решения, да предостави на клиентите си модерни и качествени нивелири, включително модел на силно конкурентна цена, без това да се отрази забележимо на основните за всеки лазерен нивелир технически показатели – работен обхват и точност.
Диапазонът на действие на всеки от трите модела е 30 m, а при използване на приемник (мишена) работният обхват достига 120 m (диаметър). Точността им е ±0,2 mm/m.
Всеки от трите модела очертава с непрекъснат светлинен лъч едновременно или поотделно три взаимно перпердикулярни равнини – две вертикални и една хоризонтална. Всяка от равнините е очертана, като лъчът, излъчен от лазерните диоди преминава по стените, пода и тавана, т.е. обхватът на нивелира е 360° за всяка равнина. Съответно върху стена нивелирът може да изобрази с прецизно фокусирания си лазерен лъч пресичащи се вертикална и хоризонтална линия. Върху пода и тавана очертава по две пресичащи се под прав ъгъл линии, чиито пресечни точки лежат на една вертикална права – мечта на всеки монтажник на леки преградни стени и други подобни конструкции.

Със своите три независими един от друг лазерни лъча тези нивелири осигуряват в максимална степен желаното удобство и точност при най-различни видове дейности, без да се налага използване на втори нивелир или местене на прибора от едно място на друго място в помещението. Нещо повече – такъв нивелир позволява едновременна работа на различни места в помещението, било при изпълнение на подови и стенни облицовки с плочки, при сухо строителство и монтиране на леки преградни стени, на окачени тавани и др.
Моделите GLL 3-80 Professional и GLL 3-80C Professional имат мощни светодиоди, използващи т.нар. червен лазер, с дължина на вълната 630–650 nm. При стоящия най-високо в семейството по своите качества модел GLL 3-80C Professional са използвани най-съвременният вид светодиоди, излъчващи светлина в зелената част на спектъра (с дължина на вълната 500–540 nm).

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото