Новите машини на Robert Bosch – професионална серия

Bosch21
Bosch1
Представени на партньорска среща на фирма „Ташев-Галвинг“, октомври 2014 г.

Трудната до степен на невъзможност задача да се представи продуктовата програма на Bosch чрез подбрани нови модели за пореден път бе поверена на доказалия възможностите си близо 15 години, а може би и повече, лектор-демонстратор г-н Константин Рангелов. В срещата участва и г-жа Регина Симон, Търговски директор на направлението „Електроинструменти“ на Роберт Бош ЕООД.
Въпреки ограниченото в рамките на час време, той успя да се справи с тази маратонска задача, като засипа слушателите си с поток от информация, която ако се опитаме да възпроизведем буквално, бихме изпълнили целия обем на списание от времето, когато излизаше в 64-страничен печатен вариант. При това презентацията му бе онагледена с много екранни изображения, включително резултати от сравнителни тестове спрямо конкурентни модели. Понеже е невъзможно със стенографска точност да бъде дословно изложен прегледът, който направи г-н Рангелов, ще си позволим на места и авторска намеса от страна на редакцията на списанието.
Очаквано, лекцията му започна със синята серия професионални електроинструменти, сред които той открои две машини – къртача GSH 7 VC Professional и перфоратора GBH 8-45 D Professional.
Най-кратката характеристика на къртача GSH 7 VC Professional със захват на инструмента SDS-max е, че има много добро съотношение между тегло и мощност, респективно 8,4 kg при мощност на електродвигателя 1500 W. Друг изключително важен за този вид машини показател е ниското ниво на предаваните на ръцете на работещия вибрации – 9,5 m/s². Съгласно действащите към момента в ЕС норми за допустими нива на вибрациите тези данни означават, че в рамките на работния ден с машината може да се работи безопасно сумарно в продължение на до около три часа. Ниското за тази мощност тегло я прави удобна за работа в хоризонтално положение, дори и над главата.
3
4
Благодарение на новия оптимизиран ударен механизъм (максимална енергия на удара 13 J) дълготрайността на къртача е значително удължена в сравнение с предшествениците си. Г-н Рангелов изтъкна резултатите от тестовете, проведени и официално обявени, от авторитетната независима тестваща и сертифицираща организация SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. GSH 7 VC Professional е показал производителност 240 kg разкъртен бетон на час. Тук показваме графично резултатите от проведените и представени тестове, като спестяваме имената на конкурентните модели. Заслужава да се отбележи също, че по този определящ критерий, GSH 7 VC Professional отстъпва само с 15% на по-тежкия (10,1 kg) къртач GSH 11 E Professional.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото