Новият керамичен блок POROTHERM 25 N+F Light – за по-бързо и по-евтино зидане


Най-горещата новина от българската работилница на Винербергер е тухлата POROTHERM 25 N+F Light. Тя е толкова нова, че с тази публикация изпреварваме с няколко дни официалното й представяне пред българската строителна общност. Новината е и гореща, защото, както се знае, Винербергер е водещият в света производител на строителна керамика, в частност на тухли за обща употреба, а те се изпичат при температури над 800 °С. В началното изречение е закодирана и друга съществена информация, която се нуждае от разшифроване. Новият керамичен блок за зидане POROTHERM 25 N+F Light е създаден в „българската работилница“ на австрийския гигант, защото е проектирана у нас и се произвежда в завода на компанията в гр. Луковит.
Когато на пазара се появи нов продукт, за да се очертае неговата пазарна ниша, той се съпоставя с конкурентните продукти на други производители, от една страна, и от друга – с досегашните продукти на същия производител, в случая на Wienerberger. Така може да се определи за кои сектори на строителството е най-подходящ. Първата задача е решена от само себе си, защото блоковете за зидане на Винербергер бележат най-високото качество в областта на строителната керамика и това именно е основната причина за лидерската позиция на компанията в света. Повече работа ни се отвори да изясним с каква цел са създадени новите блокове за зидане, къде е мястото им в продуктовата листа на Винербергер и съответно тяхното място в строителството и на пазара на строителни материали.
Това наложи да хвърлим поглед към новите продукти, които Винербергер въведе успешно на българския пазар през миналата година, като прегледаме отново и внимателно статиите за тях в НС 3-4/2010 и НС 5-6/2010. Те са посветени основно на качествата на току-що пуснатите на пазара блокове за зидане POROTHERM 38 N+F Hi (High insulation) – незабавният отговор на компанията на новите норми за енергийна ефективност в България заложени в известната сред проектанти и строители Наредба №7. Иначе казано новата референтна стойност на коефициента на топлопреминаване (U) на плътната ограждаща конструкция и елементите на сградите, граничещи с външния въздух, се снижава на 0,35 W/m²K, вместо отменената стойност 0,50 W/m²K. Това съществено промени изискванията към проектирането на нови сгради и санирането на старите. Промените хвърлиха в надпревара водещите производители, кой пръв ще предложи на пазара нови материали за изграждане на външни стени, оптимално съобразени с новите топлотехнически изисквания. При това необявеният официално конкурс бе не само за бързина, но и за най-комплексно и ефективно решение. За да не повтаряме вече написаното в споменатите броеве на списанието, ще резюмираме накратко, че новите блокове за зидане POROTHERM 38 N+F Hi изпълняват изцяло новите изисквания. Поради това при тях отпада необходимостта от поставяне на допълнителна външна топлоизолация от стиропор или минерална вата, операция която усложнява, оскъпява и бави строителството. Зид с дебелина 38 cm, колкото е дебелината на керамичните блокове POROTHERM 38 N+F Hi иззидан с олекотен термо разтвор за зидане, измазан двустранно при обща дебелина на двата пласта мазилка 25 mm има коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m²K.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото