Новият моторен свредел STIHL BT 130

BT130_1
Моторните свредели винаги са се ползвали със специално внимание в производствената дейност на немската компания STIHL. Причината за това е очевидна – тези ръчни инструменти, предназначени за издълбаване на дупки в почвата, намират много широко приложение в селското и горско стопанство както за създаване на нови насаждения, така и за изграждане на трайни конструкции, характерни за лозовите насаждения например, при изграждане на огради и други конструкции, изискващи закрепване в предварително издълбани в почвата дупки и др. Те намират широко приложение в пътното и други видове строителства, когато се налага поставяне на различни ограждения. Моторните свредели неимоверно облекчават тежкия физически труд за изкопаване с ръчни инструменти на дупки в почвата, рязко повишават производителността на труда. Не на последно място свределът издълбава дупка с близка до цилиндричната форма и сравнително малък диаметър, което не може да бъде направено с права лопата (бел), търнокоп и лопата, често и с помощта на лост.
Успехът на свределите на STIHL се дължи най-вече на качеството и експлоатационните възможности на задвижващите ги двигатели с вътрешно горене – област, в която немската компания от десетилетия е световен лидер.
Моторните свредели намират много добър прием и на българския пазар, за което свидетелства и пълната гама от модели, която „Штил България“

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото