Нови „интелигентни“ продукти и решения за „умен дърводобив“, „умна градина“ и „умно озеленяване“ – STIHL – „Ден на медиите” 2018

Втората част от презентацията на д-р Кандзиора по време на пресконференцията в рамките на тазгодишния международен „Ден на медиите“ бе посветена на кратко представяне на най-новите „интелигентни“ решения на STIHL, обособени в три основни групи: „умен дърводобив“ (Smart Forest), „умна градина“ (Smart Garden) и „умно озеленяване“ (Smart Landscaping). Той посочи и някои от най-новите модели машини и инструменти, повечето от които STIHL ще пусне на пазара в началото на 2019 година. През изминалата година са били създадени нови области, структури и работни методи с оглед развитието на нови продукти на STIHL. Те притежават и използват възможностите на новите цифрови технологии и безжична мрежова свързаност. Тази целенасочена дейност вече дава своите плодотворни резултати в споменатите вече три области. STIHL е създал и тепърва бързо ще развива редица „интелигентни“ решения на мрежово свързани продукти, които значително улесняват, правят по-ефективна и приятна работата не само сред природната среда, но и в домашната градина.
Така например за „умната градина“ към момента STIHL предлага две нови „интелигентни” решения – автоматизирана система за напояване (STIHL GCI 100), която може да намали с до 50% разхода на вода и нов модел на косачка-робот (STIHL iMow RMI 422 PC), който допълва досега произвежданата серия от този вид автономно работещи машини. Освен своята фабрично придобита „интелигентност“ и двете решения позволяват лесно и удобно дистанционно управление посредством смартфон или таблет, за което STIHL е създал безплатни програмни продукти (приложения за преносими устройства).
Казаното от д-р Кандзиора бе многократно разширено с допълнителна практическа информация за всеки един от новите продукти, били те в областта на софтуера и автоматизацията или на хардуера – нови машини и инструменти на STIHL, по време на близо четирите часа демонстрации. На осем подходящо подготвени центъра журналистите получиха не само обилна специализирана информация и демонстрации от професионалисти. Всеки имаше възможност лично да изпробва новите продукти.
Представяме ги по реда, в който бяха проведени демонстрациите.

 

Симулатор – виртуално обучение за работа с верижни триони

Всеки режещ инструмент, и особено верижните триони, са машини, които изискват умела, при стриктно спазване на правилата за безопасност, работа. Тези умения се постигат чрез обучение и продължителна практика. Този процес може да бъде значително усъвършенстван и ускорен посредством специално разработен метод – симулатор за виртуално обучение и усъвършенстване на техниката при рязане с верижен трион. Държейки в ръка верижен трион с извадена батерия, използвайки специални очила за виртуална реалност (VR), с помощта на приложението STIHL VR2GO човек може напълно безопасно и същевременно пълноценно да се обучава и усъвършенства при поваляне на дървета, кастрене на клони, нарязване на дървесния ствол на парчета. Колкото желае или колкото е необходимо, без да смущава околните с шума на машината, без да създава купчина стърготини и т.н.
Чрез екрана в очилата обучаващият се получава реална картина за своите действия. Освен това неговата работа се изобразява на екран, а системата информира при допуснати грешки, примерно незавършено докрай рязане.

прочети пълната статия в "Направи Сам"


към началото